Skip to Content

Acord de mediu

Ce este Acordul de mediu?

Acordul de mediu este actul care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului si este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

Acordul de mediu este valabil pe toata durata de realizare a lucrarilor pentru care a fost eliberat.

In cazul in care pe parcursul realizarii proiectului se produc modificari importante ale acestuia sau apar elemente noi care nu au fost cunoscute la momentul emiterii acordului, poate fi necesara revizuirea acestuia si in anumite situatii chiar refacerea studiului de impact.

La finalizarea lucrarilor de investitii, inainte de punerea in functiune a acestora, trebuie depusa solicitarea si obtinuta Autorizatia/ Autorizatia integrata de mediu.

Cine emite Acordul de mediu?

Acordurile de mediu pot fi emise de catre Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului (APM), Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului (ARPM), Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” (pentru proiecte dezvoltate in interiorul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”) sau Autoritatea Publica Centrala pentru Protectia Mediului (in prezent Ministerul Mediului si Padurilor - MMP), in functie de dimensiunea si localizarea proiectului.

In ce baza se emite Acordul de mediu?

Principalele acte legislative privind emiterea Acordului de mediu si elaborarea Studiului de impact:

 • OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG 445/2009 privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 • Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 • Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Ordinul MAPM 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei.
  Pentru a consulta aceste documente, va rugam vizitati pagina de Resurse, sectiunea Legislatie.

Documente necesare obtinerii Acordului de mediu

 • Cerere pentru solicitarea Acordului de mediu;
 • Notificare privind intentia de realizare a proiectului;
 • Memoriul de prezentare;
 • Studiul de impact (Raportul privind impactul asupra mediului);
 • Anunturi publice.

Pentru activitatile care intra sub incidenta prevederilor articolului 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara parcurgerea proceduii de evaluare adecvata, in cadrul careia se elaboreaza Studiul de evaluare adecvata. Continutul acestui studiu se regaseste in Ghidul metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat de Ordinul nr. 19/2010.

Cine intocmeste documentatiile tehnice?

Notificarea si Memoriul de prezentare necesare obtinerii Acordului de mediu pot fi elaborate de catre proiectant.

Studiul de impact (respectiv Raportul privind impactul asupra mediului) si Studiul de evaluare adecvata se intocmesc numai de persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului si Padurilor (MMP), independente de titularul proiectului. Aceste persoane pot de asemenea intocmi si celelalte documentatii tehnice (Notificarea si Memoriul de prezentare) necesare obtinerii Acordului de mediu.

Cat dureaza elaborarea documentatiilor tehnice?

Elaborarea documentatiilor tehnice prezentate mai sus dureaza intre 7 si 17 zile lucratoare, in functie de locatia si complexitatea proiectului si in conditiile punerii la dispozitie de catre beneficiar a tuturor documentelor necesare.

Elaborarea Studiului de evaluare adecvata necesita o perioada mai lunga de timp (chiar si de cateva luni), in functie de caracteristicile ariei protejate de interes comunitar posibil a fi afectata de implementarea proiectului. Pentru elaborarea acestui studiu sunt necesare activitati de teren si studii stiintifice riguroase.

Cat dureaza obtinerea Acordului de mediu?

Procedura de obtinere a Acordului de mediu este o procedura costisitoare din punct de vedere al timpului. Termenele procedurale sunt prevazute in Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Emiterea Acordului de mediu poate dura intre 1 luna (pentru activitati cu impact redus asupra mediului, pentru care nu este necesara elaborarea Studiului de impact) si 4 luni (pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care este necesara elaborarea Studiului de impact).

Care sunt costurile de emitere ale Acordului de mediu?

In afara costurilor de elaborare a documentatiilor tehnice, pentru emiterea Acordului de mediu este necesara plata unor tarife catre agentia de mediu. Cuantumul acestor tarife este stabilit prin Ordinul nr. 1108/2007 privind aprobarea „Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora” astfel:

 • Evaluarea initiala a solicitarii: 100 lei;
 • Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului (Pentru proiectele pentru care este obligatorie efectuarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifeaza aceasta etapa): 400 lei;
 • Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului: 1.000 lei;
 • Etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului: 2.000 lei.
  In cazul in care apare necesitatea revizuirii Acordului de mediu, tariful este de 500 lei.


Dr. Radut | book