Acord de preluare ape uzate

Acord de preluare ape uzate
Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza Acordului de preluare ape uzate emis de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi/sau staţia de epurare. Acceptul de evacuare se emite de către operatorul local al reţelei de canalizare. În Bucureşti acest operator este SC Apa Nova SA care a impus, printr-o cauză contractuală, obţinerea de către fiecare agent economic a unui Acord de preluare ape uzate în reţeaua de canalizare. Nu deversezi ape în reţeaua publică ci într-un bazin vidanajabil, atunci este necesar să obţii Accept de evacuare prin vidanjare, asta datorită faptului că firma de vidanjare deversează apele colectate de la unitatea dumneavoastră tot în canalizarea publică.
 
Acest act este separat de contractul de furnizare şi preluare ape semnat cu operatorul de apă/canal, care reglementează doar cantităţile de apă. Acceptul de evacuare al apelor uzate reglementează calitatea apelor evacuate în reţeaua de canalizare. Emiterea Acordului de preluare ape uzate se face în baza HG 352/2005 care modifică HG 188/2002, anexa nr.2 la hotărâre “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002” precum şi a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat cu operatorul licenţiat de apă canal. Documentaţia pentru obţinerea Acordului de preluare ape uzate se realizează în conformitate cu Normativul de conţinut elaborat de Direcţia Calitate şi Protecţia Mediului, Serviciul Protectia Mediului, S.C. APA NOVA S.A.

Documentaţia tehnică pentru obţinerea unui accept de evacuare, conţine:
-Memoriu tehnic;
-Bilanţ cantitativ şi calitativ al apei;
-Regulament de funcţionare, întreţinere şi exploatare a reţelei interioare de canalizare;
-Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.
 
Se recomandă ca documentaţiile tehnice să fie elaborate de către unităţi certificate de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. Elaborarea Documentaţiilor prezentate mai sus durează maxim 5 zile lucrătoare, în condiţiile puneri la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate funcţie de activitatea ce are loc în cadrul obiectivului. Acceptul de evacuare se eliberează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare. Valabilitatea unui accept de evacuare este de 1 an de zile, cu 30 de zile inainte de expirare acesta putand fi reînnoit.
Solicitați o ofertă
Acte de Reglementare
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!