Autorizaţie de mediu

Autorizaţie de mediu

Autorizaţia de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Autorizaţia de mediu se va emite pentru toate activităţile prevăzute în Anexa nr. I Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu a Ordinului 1798/2007.

Procedura de reglementare este stabilită prin Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a consulta actul legislativ, vă rugam vizitaţi pagina de Resurse, secţiunea Legislaţie privind protecţia mediului.

Autorizaţia de mediu este valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii, iar în situaţiile în care apar modificări de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia, titularul activităţii are obligaţia de a transmite modificările către autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi de a solicita revizuirea autorizaţiei de mediu. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite o autorizaţie de mediu revizuită, caz în care aceasta îşi păstrează durata de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu.

Procedura de obţinere a autorizaţiei mediu se realizează înainte de începerea unei activităţi prevăzute în Anexa nr. I a Ordinului 1798/2007, desfăşurarea acesteia începând doar după emiterea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Autorizaţia de mediu poate fi emisă de către următoarele autorităţi competente pentru protecţia mediului, în funcţie de localizarea şi dimensiunea activităţii: autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (poate fi Agenţia locală pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” - ARBDD).

La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularului activităţii trebuie să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

Fişa de prezentare şi declaraţie se elaborează pe baza informaţiilor furnizate de titular cu privire la descrierea proiectului, prin consultarea literaturii de specialitate pentru zona de desfăşurare a proiectului, în urma investigaţiilor realizate pe amplasamentul proiectului, din documente emise de instituţii abilitate pentru proiectul analizat, precum şi prin consultarea legislaţiei din domeniu. Conţinutul Fişei de prezentare şi declaraţie cuprinde: date generale, date specifice activităţii, surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu.

Bilanţul de mediu şi programul de conformare fac parte din procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu. Bilanţul de mediu reprezintă cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament, raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare, şi se efectuează pentru toate activităţile pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului consideră necesitatea efectuării bilanţului de mediu în urma întocmirii îndrumarului cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei depuse de titular.

Programul de conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcţionarea curentă sau anterioară, şi stabileşte măsurile de conformare, etapele, termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora, putând avea două secţiuni: măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului şi măsuri de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului.

Documentaţia necesară emiterii autorizaţiei de mediu este elaborată de către persoane fizice sau juridice înscrise în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.

Solicitați o ofertă
Acte de Reglementare
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!