Autorizaţie integrată de mediu

Autorizaţie integrată de mediu
Autorizaţia Integrată de Mediu este un act de reglementare emis de autoritatea competentă de protecţia mediului pentru activităţile economice sau instalaţiile care se încadrează în categoria IPPC, fiind necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare.

Activităţile economice/ instalaţiile care se încadrează în categoria IPPC sunt prezentate în Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Autorizaţia Integrată de Mediu este valabilă pe o perioadă de 10 ani din data emiterii însă, în situaţiile în care apar modificări la nivelul instalaţiei/ activităţii autorizate, titularul/ operatorul obiectivului are obligaţia de a transmite modificările şi de a solicita revizuirea autorizaţiei.

Procedura de obţinere a Autorizaţiei Integrate de Mediu se realizează înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, funcţionarea acestuia începând doar după emiterea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului în atribuţiile cărora intră şi emiterea Autorizaţiile Integrate de Mediu sunt Agenţiile locale pentru Protecţia Mediului (APM).

Principalele acte legislative naţionale privind procedura de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu sunt:
- Ordinul nr. 818/2003 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
 
Pentru a consulta aceste documente, vă rugam vizitaţi pagina de Resurse, secţiunea Legislatie privind protecţia mediului.

În vederea obţinerii Autorizaţiei Integrate de Mediu, titularului/ operatorului obiectivului îi sunt solicitate o serie de documente, respectiv:
- Cererea de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu;
- Raport de amplasament;
- Formular de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu;
- Anunţuri publice.

Raportul de amplasament reprezintă o documentaţie tehnică ce conţine informaţii privitoare la starea amplasamentului, inclusiv situaţia poluării existente la nivelul acestuia înaintea de punerea în funcţiune a instalaţiei/ activităţii şi poate fi elaborat doar de către persoane fizice sau juridice înscrise în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.  

Cererea de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu şi Formularul de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu pot fi elaborate de către orice persoană fizică sau juridică însă, pentru o abordare mai specifică şi complexă, se recomandă serviciile unui elaborator de mediu.

 
Solicitați o ofertă
Acte de Reglementare
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!