Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor Necesar pentru funcţionarea unui obiectiv economic ce are legătură cu apa (ex. Prelevare apă din sursă subterană sau de suprafaţă, evacuare în cursuri de apă etc.)

Pentru obţinerea avizului de gospodărirea apelor / autorizaţiei de gospodărirea apelor elaborăm întreg dosarul ce trebuie depus la A.N. Apele Române S.A. Acest dosar va conţine:
-Cerere pentru obţinerea avizului / autorizaţiei de gospodărire a apelor;
-Documentaţie tehnică / Memoriu tehnic;
-Schema generală a reţelei de canalizare;
-Planuri de situaţie şi de încadrare în zona;
-Planul de prevenire şi intervenţie în cazul poluărilor accidentale;
-Regulament de întreţinere şi funcţionare al reţelei de canalizare.

În funcţie de specificul activităţii şi de cerinţele autorităţii de reglementare efectuăm investigaţii asupra calităţii apelor de alimentare şi a apelor uzate evacuate (buletine cu acreditare RENAR).
Solicitați o ofertă
Acte de Reglementare
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!