Aviz de mediu

Aviz de mediu

Avizul de mediu pentru planuri şi programe se obţine în urma derulării procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA).

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) are scopul de a identifica şi de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului în timpul elaborării lor şi înainte de a fi adoptate.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscută sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii SEA. Autorităţile publice pentru protecţia mediului (Agentiile de Protecţia Mediului), în urma consultării cu alte autorităţi publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc dacă acesta trebuie să parcurgă procedura.

Rezultatele evaluării de mediu se prezinta într-un raport de mediu elaborat de persoane acreditate.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru.

Procedura SEA se finalizeaza prin emiterea Avizului de mediu.

Serviciile oferite de societatea noastră în procedura SEA constau în:
- Suport în elaborarea primei versiuni a planului sau programului;
- Elaborarea Raportului de mediu;
- Suport în derularea întâlnirilor Grupului de Lucru;
- Suport în organizarea şi derularea Dezbaterii publice;
- Suport în negocierea prevederilor Avizului de mediu.

Tipuri de planuri şi programe ce se supun evaluării SEA:
- Planuri urbanistice zonale (PUZ);
- Planuri urbanistice generale (PUG);
- Planuri de amenajarea teritoriului zonal sau judeţean (PATZ, PATJ);
- Planuri de gestiune a deşeurilor (PJGD, PRGD);
- Planuri de management ale ariilor naturale protejate;
- Strategii privind gestiunea unor resurse naturale;
etc.

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu

Studiul privind condiţiile iniţiale de mediu constă în evaluarea sectorială a parametrilor de mediu (biodiversitate, aer, apă, sol), fie anterior implementării lucrărilor aferente unui proiect care pot modifica starea iniţială a mediului, caz în care acest studiu va reprezenta scenariul de referinţă faţă de care se va evalua impactul de mediu, fie ca stadiu iniţial în cazul proiectelor de cartare şi inventariere a biodiversităţii. Citeşte mai departe...

Studiu de evaluare adecvată

Studiul de evaluare adecvată este serviciul prin care se obţine actul de reglementare “Aviz Natura 2000”. Avizul Natura 2000 este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru planuri/proiecte care pot afecta semnificativ o arie naturală protejată de interes comunitar. Citeşte mai departe...

Servicii GIS

Serviciile GIS constau în principal în elaborarea de materiale cartografice (planuri şi hărţi), baze de date spaţiale, analize spaţiale şi modelări ale dinamicii poluanţilor, prelucrarea şi analiza imaginilor satelitare etc. Citeşte mai departe…

Studiu de fundamentare privind protecţia mediului

Raport de mediu

Raportul de mediu se elaborează în cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu pentru planuri şi programe, procedură necesară obţinerii Avizului de mediu. Pentru Evaluarea Strategică de Mediu se utilizează adesea sintagma „procedura SEA” datorită acronimului consacrat din limba engleză (SEA: Strategic Environmental Assessment). Citeşte mai departe...

Solicitați o ofertă
Acte de Reglementare
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!