Aviz Natura 2000

Aviz Natura 2000

Avizul Natura 2000 este un act de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a unui plan sau proiect (PP) din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000.

Avizul Natura 2000 se obţine ca urmare a parcurgerii procedurii de evaluare adecvată a unui PP, atunci când aceasta se realizează de sine stătătoare şi nu face parte integrantă din procedurile SEA sau EIA, caz în care procedurile se finalizează cu obţinerea Avizului de mediu, respectiv a Acordului de mediu.

Principalele etape care se parcurg în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru obţinerea Avizului Natura 2000, sunt: i) etapa de încadrare; ii) etapa studiului de evaluare adecvată; iii) etapa soluţiilor alternative, atunci când rezultatul evaluării unui PP este negativ şi este necesară găsirea unor soluţii alternative; iv) etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluţii alternative şi impactul negativ persistă.

Obţinerea Avizului Natura 2000 este necesară pentru planurile/proiectele susceptibile a avea potenţiale efecte negative semnificative asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, având ca principal scop prevenirea/minimizarea/eliminarea potenţialelor efecte negative asupra siturilor Natura 2000 din zona de implementare a respectivului PP.

În momentul de faţă, conform celor mai bune practici europene şi internaţionale, realizarea studiului de evaluare adecvată este practic imposibilă în absenţa instrumentelor GIS şi a soluţiilor software profesionale. Echipa EPC deţine o experienţă bogată în realizarea unor astfel de studii, care necesită de altfel o componentă importantă de studii de teren, fiind o echipă pluridisciplinară, formată din specialişti experimentaţi atât în ceea ce priveşte procesul de colectare al datelor în teren, cât şi în procesarea acestora şi realizarea modelărilor, analizelor, cu ajutorul unor soft-uri profesionale şi ţinând cont de cele mai bune practici disponibile în domeniu.

Principalele servicii necesare obţinerii Avizului Natura 2000 sunt prezentate în casetele de mai jos. Dând click pe aceste casete puteţi accesa linkuri către paginile dedicate fiecărui serviciu în parte.
 

Studiu de evaluare adecvată

Studiul de evaluare adecvată este serviciul prin care se obţine actul de reglementare “Aviz Natura 2000”. Avizul Natura 2000 este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru planuri/proiecte care pot afecta semnificativ o arie naturală protejată de interes comunitar. Citeşte mai departe...

Memoriu de prezentare evaluare adecvată

Memoriul de prezentare în cadrul procedurii de Evaluare Adecvată se realizează pentru planuri sau proiecte ce pot afecta ariile naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000). Citeşte mai departe...

Servicii GIS

Serviciile GIS constau în principal în elaborarea de materiale cartografice (planuri şi hărţi), baze de date spaţiale, analize spaţiale şi modelări ale dinamicii poluanţilor, prelucrarea şi analiza imaginilor satelitare etc. Citeşte mai departe…

Solicitați o ofertă
Acte de Reglementare
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!