Cariere

Suntem întotdeauna în căutare de absolvenţi sau persoane cu experienţă pasionate de domeniul protecţiei mediului şi dornice de a începe sau continua cariera în acest domeniu.

Dacă crezi că a venit momentul să transformi pasiunea ta pentru natură în soluţii concrete pentru protejarea sa înseamnă că trebuie să ne trimiţi cel mai bun CV al tău. Arată-ne la ce eşti cel mai bun, iar noi vom încerca să-ţi găsim un loc în echipa noastră. Apreciem pe cei care, pe lângă un bagaj teoretic bogat, au reuşit să dobândească experienţă practică, fie că este vorba de aplicaţii GIS sau software de modelare a dinamicii poluanţilor, fie studiul unei compoente de biodiversitate sau experienţă de lucru în laborator.

Urmăreşte anunţurile de mai jos, iar dacă nu este niciun job postat foloseşte formularul de contact pentru a ne împărtăşi atuurile, abilităţile şi obiectivele tale.

The environment and its study and preservation should be the focus of human activity and should be studied in best alumni network colleges. After all, effective human interaction with nature will prevent natural disasters and problems.

Post de Inginer de mediu

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul pe adresa de mail angajare@epcmediu.ro 

Post Inginer de mediu

Candidatul ideal
Cerinte minime:
 • Studii superioare (ingineria mediului, îmbunătăţiri funciare, hidrotehnică, geografie şi alte domenii conexe ale ingineriei);
 • Cunoştinţe de limba engleză la un nivel mediu/avansat;
 • Nivel avansat de utilizare a aplicaţiilor MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Persoană organizată, dinamică şi atentă la detalii.
 • Studii superioare tehnice (preferabil ingineria mediului);

Avantaje pentru ocuparea postului
 • Cunoştinţe de AutoCad, GIS, HEC-RAS şi HEC-HMS;
 • Cunoştinţe tehnice în domeniul apelor – elaborare proiecte tehnice pentru proiecte de alimentare cu apă şi canalizare, amenajări hidrotehnice etc;
 • Gestionarea datelor şi informaţiilor colectate în teren;
 • Experienţă în realizarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
 • Experienţă în elaborare SEICA

Aptitudini şi competenţe:
 • Asumarea responsabilităţii pentru derularea proiectelor;
 • Abilităţi de comunicare, diplomaţie şi negociere;
 • Capacitatea de a respecta termene limită;
 • Gândire şi planificare strategică; 
 • Perseverenţă în atingerea obiectivelor; 
 • Fire curioasă, adaptabilă şi atentă la detalii. 

Rol:
Viitorul membru al echipei se va ocupa în principal de proiectele din domeniul apelor, proiecte care sunt axate pe elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea a apelor, studii de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, precum şi alte tipuri de studii ce au legătură cu managementul apelor şi evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Responsabilităţi:
  1. Răspunde de întocmirea documentaţiilor specifice necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea apelor, care implică:
 • Preluarea datelor şi informaţiilor necesare elaborării documentaţiei din materialele transmise de către client;
 • Caracterizarea zonei de amplasare a obiectivului;
 • Descrierea corpurilor de apă de suprafaţă şi subterană din zona de amplasare a obiectivului cu evaluarea stării calitative/cantitative;
 • Descrierea generală a folosinţei cu identificarea necesarului de apă propus spre exploatare;
 • Precizarea sursei de apă, scopul în care va fi folosită resursa de apă şi receptorul apelor uzate şi meteorice;
 • Prezentarea caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale sistemului de alimentare cu apă;
 • Prezentarea caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale sistemului de canalizare şi ale instalaţiilor de preepurare/epurare a apelor uzate;
 • Realizarea breviarelor de calcul;
 • Realizarea fluxurilor de apă utilizate în cadrul obiectivelor supuse analizelor;
 • Realizarea de planuri şi hărţi;

2. Contribuie la elaborarea Studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, care implică:
 • Descrierea şi localizarea amplasamentului, a lucrărilor propuse extrase din documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de Client;
 • Identificarea corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane potenţial a fi afectate de proiect;
 • Elaborarea listei cu zonele protejate aferente fiecărui corp de apă din aria de implementare a proiectului;
 • Prezentarea tipologiei, stării şi obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă care fac obiectul analizei;
 • Identificarea presiunilor prezente în cadrul corpurilor de apă care fac obiectul analizei;
 • Analiza mecanismelor cauză-efect asupra corpurilor de apă;
 • Analiza impactului proiectului asupra corpurilor de apă şi asupra zonelor protejate;
 • Identificarea şi stabilirea de măsuri suplimentare pentru atenuarea/reducerea impactului;
 • Propunerea de programe de monitorizare;

3. Consultă documentaţiile tehnice din domeniul apei şi extrage datele relevante pentru elaborarea studiilor;

4. Realizează modelări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic;

5. Efectuează, după caz, deplasări în teren pentru caracterizarea zonei de implementare a proiectelor din punct de vedere hidrologic şi prelevarea de probe;

6. Interpretează rezultatele analizelor de laborator.

Principalele beneficii:
 • Salariu adecvat nivelului de competenţe şi abilităţi cu posibilitatea permanentă de creştere în funcţie de rezultate;
 • Bonificaţii pentru rezultate deosebite;
 • Bonificaţii pentru ziua de naştere, Paşte / Crăciun;
 • Integrarea într-o echipă tânără cu o conduită profesională impecabilă şi care apreciază valori precum: Corectitudinea, Pasiunea, Perseverenţa şi Fără compromisuri.

Post de Expert Biodiversitate / Evaluare Adecvată

Expert Biodiversitate / Evaluare Adecvată
Oraș de lucru: Bucuresti
Nivel carieră: Experienţă minimă, Intermediară (2-5 ani) și Senior (> 5 ani)
Nivel studii: Absolvent de studii superioare
Tip job: Full time
 
Candidatul ideal
Candidatul ideal răspunde următoarelor cerinţe:
 • Fire curioasă, perseverentă, adaptabilă şi atentă la detalii;
 • Excelente abilitaţi de comunicare;
 • Capacitatea de a respecta termene limită;
 • Capacitate de a lua iniţiativa;
 • Disponibilitate pentru activitate susţinută de teren (deplasări frecvente);
 • Studii superioare în biologie / ecologie / silvicultură;
 • Utilizarea limbii engleze la un nivel avansat (scris, vorbit, citit);
 • Cunoasterea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul ariilor naturale protejate;
 • Cunoaşterea ghidurilor relevante cu privire la evaluarea adecvată şi / sau cu privire la evaluarea impactului asupra biodiversităţii;
 • Cunoaşterea ghidurilor relevante pentru monitorizarea biodiversităţii (ex: ghidurile IBB);
 • Nivel avansat de utilizare a aplicaţiilor Microsoft Office;
 • Nivel bun de cunoaştere a unei aplicaţii GIS (ex: Arc Map, Global Mapper etc).
Se punctează suplimentar următoarele:
 • Numărul de ani de experienţă profesională în studiul biodiversităţii;
 • Experienţă în elaborarea de studii de evaluare adecvată.
Descrierea jobului
Principalele atribuţii ale postului constau în:
 • Documentarea şi realizarea de sinteze ale literaturii relevante;
 • Efectuarea de deplasări în teren pentru observaţii, prelevări de probe, măsurători;
 • Gestionarea datelor şi informaţiilor colectate în teren;
 • Procesarea datelor extrase din studiul literaturii precum şi a celor colectate din activităţile de teren;
 • Realizarea unor baze de date şi hărţi cu distribuţia componentelor de biodiversitate;
 • Redactarea studiilor (de biodiversitate, de evaluare adecvată, de evaluare a impactului etc) şi a rapoartelor de activitate / de progres;
 • Menţinerea legăturii cu persoanele desemnate din partea clienţilor şi a colaboratorilor;
 • Colaborarea eficientă cu membrii echipei de proiect;
 • Susţinerea studiilor în comisiile de analiză tehnică, dezbateri publice, grupuri de lucru etc.
Principalele beneficii
 • Salariu corespunzător experienţei şi competenţelor cu posibilitatea de creştere în funcţie de nivelul de performanţă;
 • Bonificaţii pentru rezultate deosebite, ziua de naştere, Paşte / Crăciun;
 • Formare profesională continuă;
 • Integrarea într-o echipă tânără cu o conduită profesională impecabilă şi care apreciază valori precum: onestitatea, corectitudinea, imparţialitatea, perseverenţa şi inovarea.
Descrierea companiei
EPC Consultanţă de mediu este o societate privată cu capital românesc înfiinţată în anul 2000. Activitatea principală a societăţii o reprezintă oferirea de servicii de consultanţă în domeniul protecţiei mediului. De altfel, denumirea firmei reprezintă iniţialele pentru “Environmental Protection Consulting”. EPC asigură servicii integrate de consultanţă de mediu pentru o gamă largă de proiecte socioeconomice din domenii precum energie regenerabilă, petrol şi gaze naturale, transporturi, minerit, agricultură, managementul deşeurilor şi amenajarea teritoriului.
Misiunea noastră este aceea de a oferi asistenţă clienţilor noştri în identificarea responsabilităţilor de mediu precum şi a soluţiilor de reducere sau eliminare a impacturilor aferente proiectelor şi activităţilor acestora. Parteneriat cu Natura reprezintă sloganul nostru iar noi considerăm că un astfel de parteneriat este cu adevărat posibil şi prin urmare toate eforturile noastre sunt dedicate furnizării de soluţii clienţilor noştri cu scopul de a reduce amprenta ecologică a activităţilor acestora.
 
Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul pe adresa de mail: angajare@epcmediu.ro 
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!