Echipa EPC

EPC este o echipă multidisciplinară alcătuită din experţi din domenii precum: biologie, ecologie, geografie, geologie şi inginerie.
Marius Costin Nistorescu

Marius Costin Nistorescu

Funcție: Ecolog / Director general

Specialitate: Dr. ecolog

Marius este Administrator şi Director General, fiind totodată şi unul din membrii fondatori ai firmei. Deţine o licenţă, un master şi un doctorat în ecologie. Experienţa profesională a lui Marius în domeniul consultanţei de mediu a început în anul 1999 urmând ca, în anul 2000, să fondeze EPC Consultanţă de mediu împreună cu alţi patru colegi. În perioada doctoratului, Marius a fost doar colaborator al firmei după care, în anul 2006, s-a întors în cadrul acesteia, ocupând de atunci poziţia de director general.

Calificările cheie ale lui Marius sunt în ecologie, reconstrucţie ecologică, evaluarea impactului asupra mediului, evaluare adecvată şi evaluare strategică de mediu. Pe lângă dorinţa de a forma o echipă de profesionişti şi de a îmbunătăţi continuu calitatea tehnică şi ştiinţifică a serviciilor EPC, Marius este preocupat şi de lansarea unei iniţiative pentru asocierea consultanţilor de mediu ce doresc să-şi desfăşoare activitatea conform unui cod de bune practici profesionale.

Alexandra Doba

Alexandra Doba

Funcție: Inginer / Director Tehnic

Alexandra ocupă funcţia de Director Tehnic, fiind, totodată, şi asociat în cadrul firmei. Este absolventă de Ingineria mediului la Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnică Bucureşti, din anul 2004. De asemenea, a urmat şi un master la aceeaşi universitate şi facultate. Experienţa profesională a Alexandrei a început în noiembrie 2004, în cadrul unei companii cu activitate principală în gestionarea deşeurilor. Ulterior, în 2005, s-a alăturat echipei EPC Consultanţă de mediu. 

Alexandra coordonează activitatea managerilor de proiect, fiind, în acelaşi timp, implicată și în derularea de activități în cadrul proiectelor. Calificările cheie sunt: managementul integrat al deşeurilor, evaluare strategică de mediu, evaluare adecvată, gospodărirea apelor, evaluarea impactului asupra mediului, Due Diligence și analiză de risc. Alexandra are o bogată experiență în proiecte derulate în domeniile: infrastructură, industria extractivă (petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri), industria energetică (inclusiv energie regenerabilă), industria chimică, industria alimentară, agricultură etc.

Răzvan Victor Dumitru

Răzvan Victor Dumitru

Funcție: Inginer

Răzvan este angajat al EPC din anul 2011 şi întregeşte echipa de ingineri a departamentului Avize, Acorduri, Autorizaţii. Are o bogată experienţă în GIS (crearea bazelor de date spaţiale, lucrări de vectorizare şi analiză a datelor spaţiale) şi modelarea dinamicii poluanţilor. Principalele sale responsabilităţi sunt: evaluarea impactului asupra mediului, evaluare strategică de mediu, gospodărirea apelor, studii de zgomot şi studii de modelare a dispersiei poluanţilor

Este absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, specializarea Ingineria Mediului dar şi absolvent al unor cursuri de GIS susţinute la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie.

Răzvan este şi un pasionat iubitor de munte având şi diploma de alpinism utilitar fapt pentru care este şi un important membru al echipei de teren pentru activităţile de cartare a habitatelor şi inventariere a speciilor de plante şi animale.
Ioana Minodora Sîrbu

Ioana Minodora Sîrbu

Funcție: Biolog

Ioana este unul dintre biologii echipei EPC. Este licenţiată în domeniul biologiei, în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie, din anul 2008. În anul 2010 a absolvit studiile postuniversitare (master) de Taxonomie, în cadrul aceleiaşi instituţii. Are o bogată experienţă profesională, acumulată în cadrul Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti, precum şi a altor instituţii din domeniu.

S-a alăturat echipei EPC în ianuarie 2013, ca expert botanist şi habitate. Principalele calificări în cadrul firmei sunt: monitorizarea, inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante şi a habitatelor, precum şi realizarea documentaţiilor de mediu privind evaluarea strategică de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea adecvată, gospodărirea apelor şi realizarea rapoartelor de biodiversitate.

Experienţa de lucru în teren şi laborator/ birou, în scopul colectării şi prelucrării datelor, obţinerii rezultatelor şi elaborarea rapoartelor de studiu, a dus la dezvoltarea competenţelor în utilizarea echipamentelor tehnice de specialitate.

Marcel Ţîbîrnac

Marcel Ţîbîrnac

Funcție: Ecolog

Marcel s-a alăturat echipei noastre în anul 2012, în calitate de ecolog în cadrul Departamentul de Biodiversitate, ocupându-se de inventarierea şi monitorizarea florei, vegetaţiei și a habitatelor, evaluare strategică de mediu, evaluare adecvată, evaluarea impactului asupra mediului etc.
 
Este absolvent al cursurilor de Master în domeniul Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Universitatea din Piteşti. Şi-a continuat pregătirea în domeniul Ştiinţa Mediului, realizând teza de doctorat în cadrul Centrului de Cercetări în Ecologie Sistemică, Ecodiversitate şi Sustenabilitate, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti.

Iulia Maria Ciobanu

Iulia Maria Ciobanu

Funcție: Ecolog

Iulia este ecolog în cadrul echipei EPC şi întregeşte Departamentul de Biodiversitate al firmei, fiind implicată în studii de evaluare a impactului asupra mediului, evaluare strategică de mediu, evaluare adecvată, studii de inventariere, cartare a populaţiilor de păsări, cât şi studii privind starea de conservare, protocoale de monitorizare şi propunere de măsuri de management pentru arii protejate (reţeaua Natura 2000).

Iulia a absolvit studiile Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie, profilul Ecologie şi Protecţia Mediului şi este specialist în ştiinţa mediului, în urma absolvirii studiilor de master în Managementul Integrat al Capitalului Natural şi al Poluării Mediului.

Liviu Mihai Bufnilă

Liviu Mihai Bufnilă

Funcție: Geograf

Liviu este geograf în cadrul Departamentului GIS al firmei, fiind implicat în utilizarea softurilor ArcGIS10, ENVI, WindPRO 2.7, Surfer şi Global Mapper pentru realizarea suportului cartografic pentru întreaga gamă de servicii oferită de EPC Consultanţă de mediu. 

Este licenţiat în domeniul Ştiinţa Mediului la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, iar în anul 2014 a absolvit cursurile de Master al programului de studii „Evaluarea Integrată a Stării Mediului”, în cadrul aceleaşi facultăţi.

Stelian Valentin Stănescu

Stelian Valentin Stănescu

Funcție: Ecolog

Stelian este de formaţie ecolog şi lucrează în cadrul Departamentului de Biodiversitate al firmei. Principalele responsabilităţi ale sale sunt: realizarea studiilor de inventariere şi cartare a speciilor de păsări, evaluare strategică de mediu, evaluare adecvată, evaluarea impactului asupra mediului, fiind, de asemenea, implicat şi în elaborarea altor tipuri de studii de mediu. 

Este licenţiat în Ştiinţa Mediului în cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti – Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului şi a absolvit cursurile de Master în domeniul „Gestionarea efectelor schimbărilor climatice” în cadrul aceleiaşi facultăţi.

Dragoş Ştefan Măntoiu

Dragoş Ştefan Măntoiu

Funcție: Geograf

Dragoş este unul din cei patru geografi din echipa EPC. Este licenţiat în domeniul Ştiinţa Mediului la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti din anul 2010. De asemenea, a absolvit şi un master în Ştiinţa Mediului, în 2012, în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ, respectiv programul de studii Evaluarea Integrată a Stării Mediului.

Este parte din echipa EPC din 2011, ca cercetător şi expert mamifere (în special chiroptere). În prezent, este doctorand al Academiei Române, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, Şcoala de Înalte Studii Doctorale a Academiei Române.

Experienţa sa profesională este dobândită în cadrul echipei noastre, dar şi prin studii şi proiecte de cercetare individuale. Are atribuţii în identificarea speciilor de chiroptere, în inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare. De asemenea, a absolvit numeroase cursuri de GIS şi are competenţe de utilizare a softurilor ArcGIS10, ENVI, IDRISI, Surfer, Global Mapper, fiind unul din experţii GIS ai echipei EPC.

Pe lângă activităţile zilnice desfăşurate alături de echipa EPC, Dragoş este un împătimit al naturii şi al cercetării de teren. Din portofoliul său de activităţi, fac parte: cartografierea cavităţilor subterane utilizând echipamente adecvate, colectarea de probe biologice, colectarea datelor biometrice, operarea echipamentelor de laborator, colectarea datelor spaţiale şi utilizarea tehnicilor speologice alpine.

Gabriela Tamas

Gabriela Tamas

Funcție: Asistent Manager

  Gabriela s-a alăturat echipei EPC în octombrie 2016. Este licenţiată în domeniul Ştiinţa Mediului la Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, din anul 2013. De asemenea a absolvit în anul 2015 şi un master în Taxonomie şi Biodiversitate la Universitatea din Bucureşti.

  În cadrul firmei, Gabriela se ocupă cu elaborarea documentelor de calificare pentru licitaţii, întocmirea ofertelor financiare şi elaborarea şi gestiunea documentelor pentru sistemul integrat de management.


 
Silvia Borlea

Silvia Borlea

Funcție: Ecolog

Silvia s-a alăturat EPC în 2016. În cadrul echipei se ocupă de ofertare, de promovarea companiei şi de marketing. Pe lângă acestea, se implică deseori şi în activităţi de teren, în special în cele legate de biodiversitate.

Este absolventă a Facultăţii de Biologie, secţia Ecologie şi protecţia mediului, de unde a obţinut licenţa în domeniul Ştiinţa mediului, iar în prezent este masterandă la Facultatea de Geologie a Universităţii Bucureşti în cadrul masterului Geo-Biologie Aplicată în vederea conservării patrimoniului natural şi cultural.
Bogdan Vlad

Bogdan Vlad

Funcție: Responsabil Administrativ

Bogdan face parte din echipa EPC din anul 2006. 

Bogdan este responsabil de achiziţionarea şi gestionarea aplicaţiilor software şi echipamentelor firmei, fiind cel care ne asigură că suntem “plugged-in”, “on-line”, “up-to-date” şi “virus free”.

Bogdan este şi membru al echipei de teren, fiind implicat în activităţi de prelevare a probelor şi măsurători (aer, apă, sol şi zgomot).

Dan Florin Alexandru Creţu

Dan Florin Alexandru Creţu

Funcție: Economist

Dan ocupă funcţia de economist în cadrul firmei din anul 2013, gestionând întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice desfăşurate, recuperarea creanţelor, asigurarea respectării cadrului legal al activităţii economico – financiare şi, în general, analiza activităţii financiar – contabile a societăţii.
 
El are peste 15 ani de experienţă în domeniu, activând în trecut ca revizor contabil, contabil şef sucursală, auditor financiar intern şi economist - coordonator inventariere patrimoniu. Este absolvent al Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Claudiu Victor Nistorescu

Claudiu Victor Nistorescu

Funcție: Grafician Designer

Claudiu s-a alăturat echipei EPC în Aprilie 2016. 
Este absolvent al Universităţii de Arte Bucureşti şi a obţinut în anul 2010 un Certificat Universitar în Design de sinteză şi Animaţie 3D pentru Film/Jocuri video la Centrul NAD din Montreal, Canada. Are la activ o experienţă de peste 15 ani în industria de Film de animaţie şi Jocuri video, fiind prezent pe genericul mai multor producţii europene.

În cadrul echipei EPC este persoana responsabilă cu promovarea, design & concept de materiale grafice şi logo, machete afişe, procesare video şi foto, animaţie/motion graphics.

Claudiu este implicat şi în activităţi desfaşurate de echipe în teren, de la foto şi video pană la sarcini specifice cerute de proiectele derulate de EPC.
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!