Echipa EPC

EPC este o echipă multidisciplinară alcătuită din experţi din domenii precum: biologie, ecologie, geografie, geologie şi inginerie.
Marius Costin Nistorescu

Marius Costin Nistorescu

Funcție: Ecolog / Director general

Specialitate: Dr. ecolog

Marius este Administrator şi Director General, fiind totodată şi unul din membrii fondatori ai firmei. Deţine o licenţă, un master şi un doctorat în ecologie. Experienţa profesională a lui Marius în domeniul consultanţei de mediu a început în anul 1999 urmând ca, în anul 2000, să fondeze EPC Consultanţă de mediu împreună cu alţi patru colegi. În perioada doctoratului, Marius a fost doar colaborator al firmei după care, în anul 2006, s-a întors în cadrul acesteia, ocupând de atunci poziţia de director general.

Calificările cheie ale lui Marius sunt în ecologie, reconstrucţie ecologică, evaluarea impactului asupra mediului, evaluare adecvată şi evaluare strategică de mediu. Pe lângă dorinţa de a forma o echipă de profesionişti şi de a îmbunătăţi continuu calitatea tehnică şi ştiinţifică a serviciilor EPC, Marius este preocupat şi de lansarea unei iniţiative pentru asocierea consultanţilor de mediu ce doresc să-şi desfăşoare activitatea conform unui cod de bune practici profesionale.

Alexandra Doba

Alexandra Doba

Funcție: Inginer / Director Tehnic

Specialitate: Ingineria Mediului

Alexandra ocupă funcţia de Director Tehnic, fiind, totodată, şi asociat în cadrul firmei. Este absolventă de Ingineria mediului la Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnică Bucureşti, din anul 2004. De asemenea, a urmat şi un master la aceeaşi universitate şi facultate. Experienţa profesională a Alexandrei a început în noiembrie 2004, în cadrul unei companii cu activitate principală în gestionarea deşeurilor. Ulterior, în 2005, s-a alăturat echipei EPC Consultanţă de mediu. 

Alexandra coordonează activitatea managerilor de proiect, fiind, în acelaşi timp, implicată și în derularea de activități în cadrul proiectelor. Calificările cheie sunt: managementul integrat al deşeurilor, evaluare strategică de mediu, evaluare adecvată, gospodărirea apelor, evaluarea impactului asupra mediului, Due Diligence și analiză de risc. Alexandra are o bogată experiență în proiecte derulate în domeniile: infrastructură, industria extractivă (petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri), industria energetică (inclusiv energie regenerabilă), industria chimică, industria alimentară, agricultură etc.

Răzvan Victor Dumitru

Răzvan Victor Dumitru

Funcție: Inginer

Specialitate: Ingineria Mediului

Răzvan este angajat al EPC din anul 2011 şi întregeşte echipa de ingineri a departamentului Avize, Acorduri, Autorizaţii. Are o bogată experienţă în GIS (crearea bazelor de date spaţiale, lucrări de vectorizare şi analiză a datelor spaţiale) şi modelarea dinamicii poluanţilor. Principalele sale responsabilităţi sunt: evaluarea impactului asupra mediului, evaluare strategică de mediu, gospodărirea apelor, studii de zgomot şi studii de modelare a dispersiei poluanţilor

Este absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, specializarea Ingineria Mediului dar şi absolvent al unor cursuri de GIS susţinute la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie.

Răzvan este şi un pasionat iubitor de munte având şi diploma de alpinism utilitar fapt pentru care este şi un important membru al echipei de teren pentru activităţile de cartare a habitatelor şi inventariere a speciilor de plante şi animale.
Iulia Maria Ciobanu

Iulia Maria Ciobanu

Funcție: Ecolog

Specialitate: Ecologie

Iulia este ecolog în cadrul echipei EPC şi întregeşte Departamentul de Biodiversitate al firmei, fiind implicată în studii de evaluare a impactului asupra mediului, evaluare strategică de mediu, evaluare adecvată, studii de inventariere, cartare a populaţiilor de păsări, cât şi studii privind starea de conservare, protocoale de monitorizare şi propunere de măsuri de management pentru arii protejate (reţeaua Natura 2000).

Iulia a absolvit studiile Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie, profilul Ecologie şi Protecţia Mediului şi este specialist în ştiinţa mediului, în urma absolvirii studiilor de master în Managementul Integrat al Capitalului Natural şi al Poluării Mediului.

Dragoş Ştefan Măntoiu

Dragoş Ştefan Măntoiu

Funcție: Geograf

Specialitate: Expert mamifere

Dragoş este unul dintre geografii echipei EPC. Este licenţiat în domeniul Ştiinţa Mediului la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti din anul 2010. De asemenea, a absolvit şi un master în Ştiinţa Mediului, în 2012, în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ, respectiv programul de studii Evaluarea Integrată a Stării Mediului.

Este parte din echipa EPC din 2011, ca cercetător şi expert mamifere (în special chiroptere). În prezent, este doctorand al Academiei Române, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, Şcoala de Înalte Studii Doctorale a Academiei Române.

Experienţa sa profesională este dobândită în cadrul echipei noastre, dar şi prin studii şi proiecte de cercetare individuale. Are atribuţii în identificarea speciilor de chiroptere, în inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare. De asemenea, a absolvit numeroase cursuri de GIS şi are competenţe de utilizare a softurilor ArcGIS10, ENVI, IDRISI, Surfer, Global Mapper, fiind unul din experţii GIS ai echipei EPC.

Pe lângă activităţile zilnice desfăşurate alături de echipa EPC, Dragoş este un împătimit al naturii şi al cercetării de teren. Din portofoliul său de activităţi, fac parte: cartografierea cavităţilor subterane utilizând echipamente adecvate, colectarea de probe biologice, colectarea datelor biometrice, operarea echipamentelor de laborator, colectarea datelor spaţiale şi utilizarea tehnicilor speologice alpine.

Silvia Borlea

Silvia Borlea

Funcție: Ecolog

Specialitate: Ecologie

Silvia s-a alăturat EPC în 2016, după obţinerea licenţei şi desfăşurarea mai multor luni de voluntariat în cadrul companiei. 
Se implică în elaborarea studiilor de biodiversitate, studiilor de evaluare adecvată şi studiilor de impact, inclusiv de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. 

A obținut licența în Știința Mediului în cadrul Facultăţii de Biologie, secţia Ecologie şi protecţia mediului, iar în 2018 a finalizat studiile de master în Geo-Biologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural, la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universităţii din Bucureşti, master în cadrul căruia a obținut și calificarea de Specialist Arii Protejate. 
Maria Enciu

Maria Enciu

Dinu Vlad George

Dinu Vlad George

Funcție: Inginer

Specialitate: Ingineria Mediului

Vlad este inginer în cadru departamentului Avize, Acorduri, Autorizații. Principalele sale responsabilități sunt: evaluarea impactului asupra mediului , evaluarea strategica de mediu, gospodărirea apelor, fiind de asemenea implicat și în elaborarea altor tipuri de studii de mediu.

Vlad a absolvit Universitatea Politehnica București, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, specializare Ingineria Mediului. În prezent urmează Masterul Inginerie și Management în Protecția Mediului din cadrul aceleiași facultăți. 
 
Dan Florin Alexandru Creţu

Dan Florin Alexandru Creţu

Funcție: Economist

Specialitate: Management

Dan ocupă funcţia de economist în cadrul firmei din anul 2013, gestionând întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice desfăşurate, recuperarea creanţelor, asigurarea respectării cadrului legal al activităţii economico – financiare şi, în general, analiza activităţii financiar – contabile a societăţii.
 
El are peste 15 ani de experienţă în domeniu, activând în trecut ca revizor contabil, contabil şef sucursală, auditor financiar intern şi economist - coordonator inventariere patrimoniu. Este absolvent al Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Bogdan Vlad

Bogdan Vlad

Funcție: Responsabil Administrativ

Bogdan face parte din echipa EPC din anul 2006. 

Bogdan este responsabil de achiziţionarea şi gestionarea aplicaţiilor software şi echipamentelor firmei, fiind cel care ne asigură că suntem “plugged-in”, “on-line”, “up-to-date” şi “virus free”.

Bogdan este şi membru al echipei de teren, fiind implicat în activităţi de prelevare a probelor şi măsurători (aer, apă, sol şi zgomot).

Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!