Agricultură

În agricultură, numeroase activităţi, precum restructurarea exploataţiilor agricole, utilizarea terenurilor necultivate în scop agricol intensiv, irigaţii sau desecări, împădurirea terenurilor sau creşterea animalelor, pot necesita evaluări de mediu atât în faza de promovare a proiectelor (obţinerea Avizului / Acordului de mediu), cât şi în etapa de funcţionare (obţinerea Autorizaţiei de mediu).

În funcţie de tipul, dimensiunea şi localizarea proiectelor propuse sau a activităţilor desfăşurate, o sumă de obligaţii de mediu pot apărea ca urmare a utilizării resurselor naturale (sol, apă, vegetaţie naturală), a învecinării cu arii naturale protejate sau zone de protecţie a resurselor de apă. Forme de impact negativ semnificativ asupra mediului natural şi a aşezărilor umane pot apărea, în special, în domeniul creşterii animalelor (ferme zootehnice), prin managementul necorespunzător al apelor uzate, al deşeurilor sau al mirosurilor specifice. 

EPC deţine o experienţă bogată în proiecte din domeniul agriculturii, în principal în sectorul fermelor zootehnice pentru creşterea porcinelor, a ovinelor, a bovinelor sau a păsărilor. Trebuie menţionat faptul că, în cazul fermelor de păsări şi porci ce depăşesc o anumită capacitate, se aplică cerinţele privind emisiile industriale (IPPC / IED), fiind necesară obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul agriculturii sunt:

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu (Baseline)
Raport de mediu
Studiu de evaluare adecvată
Raport privind impactul asupra mediului
Plan de management de mediu
Analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Formular de solicitare Autorizaţie integrată de mediu
Raport de amplasament (IPPC/IED)
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor

Un serviciu dedicat acestui domeniu oferit de EPC constă în elaborarea de Studii pentru managementul mirosurilor la unităţi zootehnice.

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul agricultură. 

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!