Amenajarea teritoriului

Amenajarea teritoriului reprezintă zona de preocupări ce are ca scop armonizarea politicilor sociale, economice, culturale şi ecologice la nivel naţional, judeţean şi local. Planurile de amenajarea teritoriului şi urbanism parcurg procedura evaluării strategice de mediu (procedura SEA) ce reprezintă o garanţie suplimentară a includerii aspectelor de mediu în planificarea teritorială.

Raportul de mediu realizat în cadrul procedurii SEA pentru planurile de urbanism (PUG, PUZ) şi amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZ) nu este o simplă documentaţie de obţinere a Avizului de mediu, ci reprezintă un studiu de identificare şi soluţionare a potenţialelor conflicte teritoriale, de identificare şi minimizare a riscurilor asupra mediului şi sănătăţii umane precum şi de utilizare durabilă a resurselor. La EPC, toate Rapoartele de mediu realizate în cadrul procedurii SEA se bazează pe analiza spaţială (GIS) asupra modului în care conflictele şi limitările actuale precum şi propunerile de dezvoltare afectează distribuţia şi durabilitatea resurselor. Din acest motiv, măsurile propuse sunt uşor identificabile spaţial şi cuantificabile.

În cadrul procedurilor de elaborare şi avizare a planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului este necesară şi elaborarea unui studiu de fundamentare privind protecţia mediului (sau studiu de fundamentare în domeniul mediului). Acest studiu trebuie să prezinte date şi concluzii actuale, fiind necesar ca data realizării lui să fie recentă (< 2 ani). Studiul este esenţial pentru identificarea disfuncţiilor relaţiei sistem urban – cadru natural, precum şi pentru identificarea celor mai bune măsuri necesare asigurării coeziunii teritoriale. De la caz la caz, studiul poate include delimitarea unor distanţe de siguranţă între obiective poluatoare sau cu riscuri de mediu şi zonele rezidenţiale, estimarea capacităţii de suport a unor componente naturale pentru dezvoltarea unor activităţi socio-economice, identificarea investiţiilor necesare pentru conformarea cu cerinţele legislative privind protecţia mediului.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul amenajării teritoriului sunt:

Raport de mediu
Studiu de evaluare adecvată
Documentaţie tehnică Aviz de Gospodărirea Apelor
Servicii GIS
Campanii de consultare şi dezbatere publică
Studiu de fundamentare privind protecţia mediului


Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul amenajării teritoriului. 

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Aviz de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!