Arii naturale protejate

Prin arii naturale protejate se înţeleg zonele terestre şi acvatice care găzduiesc specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică, culturală ori recreativă deosebită, care au un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale.

Există mai multe categorii de arii naturale protejate:
a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;
b) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei;
c) de interes comunitar sau situri Natura 2000: situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică;
d) de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ teritoriale.

EPC are experienţă în derularea de proiecte atât în arii protejate de interes naţional cât şi în arii protejate de interes comunitar sau internaţional.

Principalele servicii oferite administratorilor şi/sau custozilor de arii protejate precum şi titularilor de proiecte ce vizează managementul, conservarea sau reconstrucţia ecologică în ariile protejate sunt următoarele:

Cartarea habitatelor
Inventarierea speciilor protejate 
Monitorizarea biodiversităţii 
Plan de management al ariei protejate 
Plan de reconstrucţie ecologică 
Planuri şi protocoale de monitorizare a habitatelor şi speciilor 
Strategie de vizitare 
Studiu de evaluare a capacităţii de suport 
Studiu de evaluare a presiunilor antropice din interiorul ariei protejate 
Studiu de evaluare a stării de conservare 
Studiu de fezabilitate 
Studiu socio-economic sit Natura 2000 
Verificare studii 
Cartarea coridoarelor ecologice
Cartarea zonelor de sălbăticie
Instruire personal Administratori şi Custozi de arii protejate

EPC oferă totodată servicii şi titularilor de proiecte sau activităţi aflate în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate şi care pot avea impact asupra acestora. Rolul EPC este acela de a fundamenta soluţiile cu cel mai mic nivel de impact asupra ariilor protejate, precum şi de a dimensiona măsurile necesare pentru evitarea, reducerea şi compensarea impactului. Serviciile oferite în acest sens includ:

Studiu de soluţii
Studiu de fezabilitate
Due Diligence
Evaluare de amplasament
Studiu de evaluare adecvată
Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul ariilor naturale protejate. 

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!