Biodiversitate

Biodiversitatea reprezintă unul din principalele domenii de competenţă al EPC. Fie că este vorba de servicii oferite administratorilor şi custozilor de arii naturale protejate, ONG-urilor care desfăşoară proiecte de conservare a biodiversităţii sau companiilor ale căror proiecte sau activităţi pot avea impact asupra biodiversităţii, EPC deţine capacitatea tehnică necesară derulării de proiecte atât la nivel local cât şi naţional.

Pentru studiul biodiversităţii EPC oferă servicii ce includ identificarea şi cartarea habitatelor, inventarierea speciilor de plante şi animale, evaluarea stării de conservare sau monitorizare. De asemenea, o componentă importantă a activităţii noastre este reprezentată de elaborarea de studii privind evaluarea capacităţii de suport a ecosistemelor sau diferitelor componente biotice la presiunea factorilor antropici, de planuri şi protocoale de monitorizare a biodiversităţii, precum şi de verificare a studiilor elaborate de terţi (peer review).

Nu în ultimul rând oferim o gamă foarte variată de servicii titularilor de planuri şi proiecte care fie vor să integreze cu mai mare atenţie aspectele privind conservarea biodiversităţii în dezvoltările propuse sau existente, fie au nevoie de o evaluare a impactului, de un program de măsuri de evitare şi reducere a impactului şi/sau de monitorizarea efectelor activităţilor socio-economice propuse asupra biodiversităţii.

Oferim totodată asistenţă tehnică acelor companii care, în cadrul programelor de responsabilitate socială şi de mediu (CSR), doresc să promoveze proiecte de conservare a biodiversităţii, de refacere ecologică sau de sprijin al managementului unei arii naturale protejate.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul biodiversităţii sunt:

Cartarea habitatelor
Identificarea habitatelor critice
Inventarierea speciilor protejate
Monitorizarea biodiversităţii
Plan de management al ariei protejate
Planuri şi protocoale de monitorizare a habitatelor şi speciilor
Studiu de evaluare a capacităţii de suport
Studiu de permeabilitate pentru faună (carnivore de talie mare)
Studiu de evaluare adecvată

Lista completă de servicii în domeniul biodiversităţii poate fi consultată aici.

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul biodiversitate.

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!