Clădiri verzi

Clădirile verzi reprezintă structuri proiectate, construite şi operate într-un mod responsabil față de mediul înconjurător pe tot ciclul de viață al acestora. Proiectarea şi construcţia clădirilor verzi presupune utilizarea unor strategii ce vizează evitarea şi minimizarea impactului asupra mediului precum şi reducerea consumului de energie. Totodată, clădirile verzi sunt proiectate să atingă şi obiective precum: protejarea sănătăţii ocupanţilor, utilizarea eficientă a apei, reducerea generării deşeurilor etc..
 
Există mai multe scheme de certificare recunoscute la nivel internaţional precum:
EPC furnizează servicii de consultanţă în procesul de certificare al clădirilor verzi. Principalul serviciu oferit este acela de evaluare a utilizării terenurilor şi a ecologiei amplasamentului, ce se concretizează prin elaborarea Raportului ecologic (en: Ecology report). Totodată EPC poate oferi alte servicii necesare în etapa de evaluare a proiectului precum: evaluarea consumului de apă, a producţiei şi gestiunii deşeurilor, a emisiilor de poluanţi, zgomot şi calitatea aerului.

Preocupările privind certificarea unei clădiri verzi trebuie demarate în stadiile incipiente ale proiectelor, de preferat înainte de demararea construcţiei. Procesul de certificare presupune şi evaluarea modului în care este gestionat terenul (întreg amplasamentul) şi nu doar clădirea propriu-zisă. De aceea, este necesară identificarea tuturor elementelor valoroase din punct de vedere ecologic (specii cu importanţă ecologică, habitate etc.) ce necesită protecţie şi îmbunătăţire atât pe durata construcţiei, cât şi a operării ulterioare.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul clădirilor verzi sunt:
 
Raportul ecologic
Plan de management al habitatelor şi peisajului
Studiu de zgomot / hărţi de zgomot 
Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici 
Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic 

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul clădirilor verzi. 
 
Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.
Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!