Energie

Energia reprezintă un factor esenţial în dezvoltarea societăţii umane, însă producerea şi consumul acesteia pot reprezenta surse semnificative de poluare a mediului. Necesarul de energie se bazează încă, în proporţie covârşitoare, pe utilizarea combustibililor fosili. Sectorul energetic (excluzând aici producţia de energie din surse regenerabile) reprezintă principala sursă de poluanţi atmosferici, inclusiv în ceea ce priveşte generarea de gaze cu efect de seră. Mai mult, acest sector se poate caracteriza şi ca fiind o sursă importantă de generare a deşeurilor, sau de emisii în corpurile de apă. În unele cazuri, riscurile asociate funcţionării capacităţilor energetice sunt, de asemenea, foarte ridicate. Externalităţile de mediu asociate acestui sector contribuie la schimbările climatice şi la degradarea ecosistemelor naturale, având efecte negative şi asupra sănătăţii umane.

Transportul energiei reprezintă de asemenea un factor de presiune asupra mediului şi sănătăţii umane. Liniile electrice aeriene reprezintă de exemplu un factor de impact important pentru speciile de păsări.

Numeroase obiective din sectorul energetic, precum termocentralele, alte instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice şi termice, centralele nucleare, liniile electrice aeriene, necesită evaluări de mediu atât în faza de promovare a proiectelor (obţinerea Avizului/ Acordului de mediu), cât şi în etapa de funcţionare (obţinerea Autorizaţiei de mediu). Pentru anumite capacităţi, se aplică cerinţele privind emisiile industriale (IPPC / IED), fiind necesară obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu.

EPC deţine o experienţă bogată în proiecte din domeniul energetic, incluzând evaluări privind impactul asupra mediului, documentaţii pentru autorizare, documentaţii tehnice de gospodărirea apelor, studii de risc. EPC vă poate sprijini în identificarea celor mai bune soluţii de evitare şi reducere a efectelor negative pe care proiectul Dumneavoastră le poate avea asupra mediului.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul energiei sunt:

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu (Baseline)
Raport de mediu
Studiu de evaluare adecvată
Raport privind impactul asupra mediului
Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA)
Plan de management de mediu
Monitorizarea biodiversităţii
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu
Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici
Analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Formular de solicitare Autorizaţie integrată de mediu
Raport de amplasament (IPPC/IED)
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul energiei. 

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!