Energie regenerabilă

Energia din surse regenerabile poate reprezenta o opţiune importantă în asigurarea necesarului energetic dacă va reuşi să reprezinte o alternativă preferabilă din punct de vedere al protecţiei mediului. Pentru a vă asigura că proiectul Dumneavoastră este cu adevărat un proiect de “energie verde” este necesară realizarea unor evaluări atât în privinţa alegerii locaţiei cât şi a soluţiilor tehnice propuse. Este de preferat ca evaluarea impactului proiectului propus, cu toate componentele acesteia, să demareze cu un an înainte de începerea lucrărilor de construcţie şi şă includă şi câţiva ani de funcţionare (funcţie de mărimea proiectului şi sensibilitatea zonei de implementare).

Domeniul energiilor regenerabile se bazează pe proiecte ce necesită investiţii semnificative, fiind adesea necesară atragerea sprijinului unor instituţii financiare. Din acest motiv, calitatea studiilor de mediu este esenţială pentru a putea avea un proiect bancabil.

EPC realizează întreaga gamă de servicii de mediu necesare unui proiect, de la achiziţionarea sau dezvoltarea sa până la construcţie şi funcţionare pentru oricare din următoarele subdomenii:

  • Energie eoliană (parcuri eoliene);
  • Energie solară (parcuri fotovoltaice / solare);
  • Energie hidro (hidrocentrale);
  • Biomasă;
  • Biocombustibili;
  • Energie geotermală.
Până în prezent am furnizat servicii de consultanţă de mediu pentru proiecte energetice din surse regenerabile însumând peste 2000 MW.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul energiilor din surse regenerabile sunt:

Due diligence 
Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu (Baseline) 
Raport de mediu 
Raport privind impactul asupra mediului 
Studiu de evaluare adecvată 
Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA) 
Campanii de informare publică 
Plan de management de mediu 
Monitorizarea biodiversităţii

Pentru proiectele eoliene, vă rugăm să consultaţi paginile cu servicii dedicate:

Analiză de risc tehnic si tehnologic 
Evaluarea riscului de coliziune a păsărilor şi liliecilor cu turbinele eoliene
Studii avifaunistice pentru parcuri eoliene
Studii chiropterologice pentru parcuri eoliene
Studii de umbrire pentru parcuri eoliene
Studii de zgomot pentru parcuri eoliene
Analiza de impact vizual pentru parcuri eoliene

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul energiei regenerabile.

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.
Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!