Extractiv non-energetic

Domeniul extractiv non-energetic grupează activităţi industriale de producere a materiilor prime din minerale, grupate convenţional astfel: minerale de construcţii (nisip, pietriş, rocă spartă, rocă naturală precum marmura sau granitul precum şi o serie de argile, ghips şi şisturi), minerale industriale (minerale fizice precum bentonita, carbonat de calciu, diatomit, feldspat, caolin etc. sau minerale chimice precum sarea, carbonatul de potasiu sau sulful) şi minerale metalice (precum bauxită, crom, cupru, aur, litiu, mangan, nichel etc.). Aceste minerale sunt exploatate atât în mine cât şi în cariere.

Extracţia mineralelor are impact asupra terenului atât prin activităţile de săpătură dar şi de stocare pe sol, precum şi prin construcţia infrastructurilor conexe, clădiri şi rute de acces. Aceste activităţi pot produce perturbări semnificative pentru natură şi pot cauza pierderea sau deteriorarea unor habitate naturale valoroase. Prin implementarea unor măsuri adecvate de protecţie a habitatelor şi speciilor, precum şi de limitare a emisiilor poluante, siturile de extracţie pot reprezenta exemple de bune practici în protecţia biodiversităţii şi reducerea efectelor perturbatoare asupra comunităţilor locale.

Serviciile oferite de EPC în domeniul extractiv non-energetic se adresează în principal:


Principalele servicii oferite de EPC în domeniul extractiv non-energetic sunt:

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu (Baseline)
Raport de mediu
Studiu de evaluare adecvată
Raport privind impactul asupra mediului
Analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Formular de solicitare Autorizaţie integrată de mediu
Raport de amplasament (IPPC/IED)
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor
Evaluări rapide pentru poluări accidentale
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu
Studiu de fezabilitate
Plan de reconstrucţie ecologică
Plan de refacere a mediului
Proiect tehnic de refacere a mediului

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul extractiv non-energetic. 

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!