Gestiunea deşeurilor

Domeniul gestiunii deşeurilor include deopotrivă activitatea operatorilor specializaţi privind colectarea selectivă, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, precum şi preocupările multor operatori economici privind soluţiile de management al deşeurilor produse precum şi menţinerea evidenţelor privind gestiunea deşeurilor.

Activităţile asociate gestiunii deşeurilor ce se caracterizează printr-un grad ridicat de complexitate sunt reprezentate de:

  • Depozitarea deşeurilor periculoase sau nepericuloase;
  • Depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare;
  • Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase în instalaţii de incinerare sau tratare chimică;
  • Depozitarea finală a deşeurilor radioactive, tratarea deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate şi stocarea pe o perioadă mai mare de 10 ani a combustibililor nucleari iradiaţi sau a deşeurilor radioactive.


EPC oferă o gamă largă de servicii în domeniul gestiunii deşeurilor incluzând:


Principalele servicii oferite de EPC în domeniul gestiunii deşeurilor sunt:

Audit de deşeuri
Evidenţa gestiunii deşeurilor 
Planuri de gestiune a deşeurilor
Studiu de fezabilitate
Raportări AFM 
Formular de solicitare Autorizaţie integrată de mediu 
Raport de amplasament (IPPC)
Plan de management de mediu 
Analiza comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA)

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul gestiunii deşeurilor.

Puteţi, de asemenea, consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!