Gospodărirea apelor

Apa este indispensabilă pentru existenţa oamenilor, florei şi faunei, fiind însă şi o resursă importantă pentru economie. Protecţia resurselor de apă, a ecosistemelor de apă dulce şi sărată, a apelor destinate consumului uman, precum şi a apelor de îmbăiere, reprezintă preocupări deosebit de importante ale domeniului protecţiei mediului. De asemenea managementul riscului la inundaţii, seceta şi deficitul de apă, adaptarea managementului resurselor de apă la schimbările climatice sunt domenii de interes pentru gospodărirea apelor.

Utilizarea apei în cadrul activităţilor economice (industrie, agricultură) poate conduce atât la presiuni din punct de vedere cantitativ asupra resurselor de apă, cât şi la alterarea calităţii acestora prin evacuări de ape uzate sau alte substanţe poluante. Evacuarea apelor uzate insuficient epurate din aglomerările umane reprezintă o altă presiune semnificativă asupra corpurilor de apă. Probleme importante în domeniul gospodăririi apelor de suprafaţă sunt de asemenea reprezentate de alterările hidromorfologice - întreruperea conectivităţii longitudinale şi laterale şi schimbări ale regimului hidrologic.

EPC oferă servicii în domeniul gospodăririi apelor ce vizează în principal:

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul gospodăririi apelor sunt:

Raport de mediu
Studiu de evaluare adecvată
Raport privind impactul asupra mediului
Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA)
Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic
Plan de reconstrucţie ecologică
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Acordului de preluare ape uzate
Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
Regulament de funcţionare - exploatare şi întreţinere


Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul gospodăririi apelor.

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!