Industrie

Industria a reprezentat întotdeauna unul din domeniile în care se generează numeroase forme de impact negativ atât asupra componentelor mediului natural, cât şi ale celui social. Prin urmare, pentru multe din activităţile desfăşurate în domeniul industrial sunt necesare evaluări de mediu, atât în faza de plan sau proiect, cât şi în etapele de funcţionare sau dezafectare.

Între activităţile industriale cu un impact semnificativ asupra mediului se număra cele de producere şi/ sau prelucrare a: compuşilor chimici organici şi anorganici, minereurilor metalice sau metalelor, produselor pe bază de elastomeri, pesticidelor şi îngrăşămintelor, produselor farmaceutice, sticlei sau fibrei de sticlă, produselor alimentare, uleiurilor şi grăsimilor, produselor ceramice, pieilor şi blănurilor, azbestului, celulozei.

Principalele servicii oferite de EPC pentru clienţii din domeniul industrial includ:


Principalele servicii oferite de EPC în domeniul industrial sunt:

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu (Baseline)
Raport de mediu
Studiu de evaluare adecvată
Raport privind impactul asupra mediului
Plan de management de mediu
Formular de solicitare Autorizaţie integrată de mediu
Raport de amplasament (IPPC/IED)
Analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Audit de deşeuri
Evidenţa gestiunii deşeurilor
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul industrial. 

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!