Petrol şi gaze

Extracţia şi prelucrarea petrolului şi a gazelor naturale reprezintă activităţi ce pot genera numeroase forme de impact asupra mediului. Extracţia, rafinarea şi depozitarea petrolului, a şisturilor bituminoase, stocarea la suprafaţă sau în subteran a gazelor naturale fac obiectul evaluărilor de mediu atât în stadiul de plan, proiect, cât şi în etapa de funcţionare sau cea de dezafectare. Necesitatea evaluării impactului asupra mediului, în toate fazele de implementare apare şi pentru proiecte ce au în vedere realizarea infrastructurii de transport a materiei prime către rafinării sau către unităţile de stocare.

În portofoliul EPC se regăseşte un număr însemnat de proiecte ce includ evaluări strategice de mediu la nivel naţional, studii de impact şi evaluări adecvate pentru proiecte de prospecţiuni sau infrastructuri de transport gaze precum şi studii de impact pentru numeroase proiecte din sectorul extractiv. EPC deţine totodată o experienţă semnificativă în furnizarea de servicii de Due Diligence, evaluări de amplasamente, monitorizarea calităţii factorilor de mediu, studii de risc şi evaluări privind poluarea solului, subsolului şi a apelor subterane şi de suprafaţă.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul petrol şi gaze sunt:

Studiu de evaluare adecvată
Raport privind impactul asupra mediului
Campanii de consultare şi dezbatere publică
Analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Fişa de prezentare şi declaraţie 
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu ​
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul petrol şi gaze. 

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!