Planuri, programe, strategii

Strategiile, planurile şi programele reprezintă instrumente ale planificării strategice, adică ale unui proces sistematic şi iterativ prin care sunt definite viziunile strategice, obiectivele, etapele şi acţiunile necesare atingerii obiectivelor, sistemele de autocontrol şi monitorizare, precum şi de evaluare a rezultatelor.

Experienţa semnificativă dobândită în cadrul proiectelor de mediu, incluzând evaluări strategice de mediu (SEA/ESM), asistenţe tehnice pentru management de proiect, elaborarea de măsuri de management şi programe de monitorizare, ne-a permis implicarea cu succes în elaborarea de strategii şi planuri precum: strategii de dezvoltare durabilă a comunităţilor, strategii pentru managementul durabil al resurselor naturale inclusiv al zonelor de sălbăticie, planuri de gestiune a deşeurilor, planuri de management al resurselor de apă sau planuri de management pentru arii naturale protejate.

Strategiile şi planurile elaborate de EPC prezintă avantajul unor viziuni construite pe managementul responsabil al resurselor naturale. Este de asemenea important de menţionat că EPC utilizează analiza spaţială (GIS) în toate etapele planificării strategice (evaluarea nevoilor, a capacităţii de suport, localizarea măsurilor / acţiunilor propuse etc.).

Principalele servicii oferite iniţiatorilor / titularilor de strategii / planuri / programe sunt următoarele:

Strategie de dezvoltare a comunităţilor locale
Strategie de vizitare
Plan de management al ariei protejate
Plan de management al habitatelor şi peisajului
Plan de management de mediu
Plan de reconstrucţie ecologică
Plan de refacere a mediului
Planuri de gestiune a deşeurilor

Pentru servicii privind evaluarea strategică de mediu vă rugăm să consultaţi pagina Aviz de mediu.

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul strategiilor, planurilor şi programelor.

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!