Reconstrucţie ecologică

Reconstrucţia ecologică reprezintă un domeniu de preocupări ce include restaurarea şi reabilitarea ecologică. Mai precis, sunt activităţi ce vizează refacerea unor componente de mediu afectate sau a unor întregi sisteme ecologice. Includem aici deopotrivă activităţile de refacere a terenurilor degradate, de ghidaj al proceselor de renaturare în zonele afectate de activităţi extractive sau de poluare, dar şi de reintroducere sau revigorare a unor habitate şi specii în zonele în care suprafeţele ocupate sau mărimea populaţiilor a fost semnificativ redusă ca urmare a impactului antropic.

EPC deţine o bogată experienţă în derularea de proiecte de reconstrucţie ecologică atât asupra unor componente terestre cât şi acvatice. Experienţa noastră se conturează în principal în elaborarea de Planuri de reconstrucţie ecologică, Studii de fezabilitate, Asistenţă tehnică în implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică şi Programe de monitorizare a efectelor lucrărilor de reconstrucţie ecologică.

O componentă importantă a experienţei EPC este reprezentată de proiectele de reconstrucţie ecologică bazate pe refacerea regimului hidrologic al zonelor afectate de lucrările de îmbunătăţiri funciare, de foste activităţi extractive abandonate sau de renaturarea unor foste amenajări piscicole.

De asemenea, o altă componentă importantă a serviciilor noastre este dedicată domeniului extractiv (exploatări de suprafaţă în cariere), pentru care elaborăm: Plan de refacere a mediului, Proiect tehnic de refacere a mediului, program de monitorizare şi stabilirea indicelui de biodiversitate.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul reconstrucţiei ecologice sunt:

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu (Baseline)
Studiu de soluţii pentru reabilitarea siturilor contaminate
Plan de reconstrucţie ecologică
Plan de refacere a mediului
Proiect tehnic de refacere a mediului
Planuri şi protocoale de monitorizare a habitatelor şi speciilor  
Monitorizarea biodiversităţii
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul reconstrucţie ecologică.

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!