Transporturi

Domeniul Transporturi include toate activităţile privind planificarea şi proiectarea infrastructurii de transport precum şi întreţinerea şi modernizarea infrastructurilor şi a facilităţilor conexe. Transporturile reprezintă unul din principalele sectoare economice ce generează impact asupra mediului natural şi populaţiei umane. Construirea de noi căi rutiere (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi judeţene etc.), linii pentru traficul feroviar subteran şi de suprafaţă, aerodromuri, aeroporturi, porturi şi instalaţii portuare, căi navigabile interioare şi terminale intermodale, reprezintă proiecte majore ce necesită evaluări de mediu şi monitorizare în toate etapele de implementare.

În lipsa unei planificări riguroase din punct de vedere al protecţiei mediului, proiectele de transporturi pot genera impacturi la scări spaţiale mult mai mari decât dimensiunea lor. Principalele componente ce necesită o analiză atentă pentru selectarea unor alternative de proiect cu impact redus sunt reprezentate de biodiversitate, calitatea aerului şi zgomot.

EPC deţine o experienţă semnificativă în domeniul transporturilor atât prin elaborarea de evaluări de mediu pentru planuri şi proiecte de nivel naţional, regional sau local, cât şi prin proiecte de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii pentru infrastructuri de transport ce intersectează arii protejate şi audituri / bilanţuri de mediu pentru activităţi de transport intra-urban.

Principalele servicii oferite de EPC în domeniul transporturilor sunt:

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu (Baseline)
Raport de mediu
Studiu de evaluare adecvată
Raport privind impactul asupra mediului
Cartarea habitatelor
Identificarea habitatelor critice
Monitorizarea biodiversităţii
Plan de reconstrucţie ecologică
Analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărirea Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor
Studiu de fezabilitate
Studiu de permeabilitate pentru faună (carnivore de talie mare)
Verificare studii

Vă rugăm să folosiţi formularul de contact pentru a solicita detalii suplimentare privind serviciile oferite de EPC în domeniul transporturi. 

Puteţi de asemenea consulta şi listele de servicii aferente actelor de reglementare necesare proiectului Dumneavoastră:

Aviz de mediu
Aviz Natura 2000
Acord de mediu
Autorizaţie de mediu
Autorizaţie integrată de mediu
Aviz / Autorizaţie de gospodărirea apelor

Vă rugăm să vizitaţi secţiunea Portofoliu pentru a consulta câteva din lucrările noastre reprezentative.

Solicitați o ofertă
Domenii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!