“Corporate biodiversity” pentru Fabrica Arctic din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa, parte din compania Arcelik.

Client: Arcelik
Domeniu: Corporate biodiversity
Servicii: Amprenta biodiversitate, monitorizare biodiversitate
An: 2022
În primăvara anului 2022, echipa EPC a început derularea unui proiect de “Corporate biodiversity” pentru una dintre cele mai mari fabrici de maşini de spălat de la noi din ţară, respectiv Fabrica Arctic din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa, parte din compania Arcelik.
Prima parte a acestui proiect a implicat următoarele:
- observaţii în teren privind biodiversitatea şi stabilirea habitatelor, speciilor şi ecosistemelor prioritare pentru perimetrul fabricii;
- identificarea principalelor presiuni şi ameninţări asupa biodiveristăţii (generate de activităţile fabricii şi altele, ex. suprapăşunatul);
- calcularea amprentei de biodiversitate;
- stabilirea unei viziuni, unui scop şi unor obiective privind biodiversitatea din perimetrul fabricii şi strategiile cheie pentru a le îndeplini;
- propunerea unui set de acţiuni în vederea creşterii şi dezvoltării biodiversităţii;
- stabilirea unor indicatori de monitorizare şi realizarea unui plan de monitorizare.

În primăvara anului 2022 au fost realizate investigaţii asupra biodiveristăţii din zona fabricii, dar şi din imediata vecinătate a acesteia, iar mai apoi aceste date au fost analizate şi interpretate, rezultând un set de măsuri specifice pentru creşterea şi dezvoltarea biodiversităţii.
În acest perimetru au fost identificate specii de floră şi faună rare, ameninţate şi de interes comunitar, precum Triturus cristatus, Bombina bombina, Typha minima, Egretta garzetta etc., dar şi specii comune care sunt importante în ecosistem (hrană, adăpost etc.).

Studiul a fost realizat în conformitate cu ghidurile de specialitate propuse de IUCN în ceea ce priveşte Corporate biodiversity.

Prima parte a proiectului s-a finalizat printr-un angajament public, luat de către Arcelik pentru îmbunătăţirea biodiversităţii în perimetrul fabricii Arctic Ulmi.
În prezent, proiectul se află în stadiu de implementare a unora dintre acţiunile propuse în studiu, urmând ca după implementarea acestora să înceapă monitorizarea biodiversităţii.
(https://www.arcelikglobal.com/en/sustainability/intouch/areas/commitments-on-biodiversity-no-deforestration/)
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!