Servicii

Afișare servicii după:
INDEX
CATEGORIE
A
Analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Analiză de impact vizual pentru parcuri eoliene
Analiză de risc tehnic şi tehnologic
Audit de deşeuri
B
Bilanţ de mediu de nivel I
Bilanţ de mediu de nivel II
C
Campanii de consultare şi dezbatere publică
Campanii de informare publică
Cartarea coridoarelor ecologice
Cartarea habitatelor
Cartarea zonelor de sălbăticie
D
Documentaţie tehnică Acord de preluare ape uzate
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor
Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărire a Apelor
Due diligence
E
Evaluare de amplasament (nivel I şi II)
Evaluare de risc
Evaluarea impactului vizual
Evaluarea riscului de coliziune a păsărilor şi liliecilor
Evaluări rapide pentru poluări accidentale
Evidenţa gestiunii deşeurilor
F
Fişă de prezentare şi declaraţie
Formular de solicitare Autorizaţie integrată de mediu
I
Identificarea habitatelor critice
Instruire personal Administratori şi Custozi de arii protejate
Inventarierea speciilor protejate
M
Memoriu de prezentare
Memoriu de prezentare evaluare adecvată
Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici
Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic
Monitorizarea biodiversităţii
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu
N
Notificări ITM
P
Plan de management al ariei naturale protejate
Plan de management al habitatelor şi peisajului
Plan de management de mediu
Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
Plan de reconstrucţie ecologică
Plan de refacere a mediului
Plan de urgenţă internă (Seveso)
Planuri de gestionare a deşeurilor
Planuri şi protocoale de monitorizare a habitatelor şi speciilor
Politica de prevenire a accidentelor majore (Seveso)
Proiect tehnic de refacere a mediului
R
Raport de amplasament (IPPC/IED)
Raport de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului
Raport de mediu
Raport de securitate (Seveso)
Raport privind impactul asupra mediului
Raportări AFM
Raportul ecologic
Regulament de funcţionare - exploatare şi întreţinere
S
Servicii GIS
Strategie de dezvoltare a comunităţilor locale
Strategie de vizitare
Studiu avifaunistic pentru parcuri eoliene
Studiu chiropterologic pentru parcuri eoliene
Studiu de evaluare a capacităţii de suport
Studiu de evaluare a presiunilor antropice din interiorul ariei protejate
Studiu de evaluare a stării de conservare
Studiu de evaluare adecvată
Studiu de fezabilitate
Studiu de fundamentare privind protecţia mediului
Studiu de permeabilitate pentru faună (carnivore de talie mare)
Studiu de piaţă
Studiu de soluţii
Studiu de soluţii pentru reabilitarea siturilor contaminate
Studiu de umbrire pentru parcuri eoliene
Studiu de zgomot / hărţi de zgomot
Studiu de zgomot pentru parcuri eoliene
Studiu pentru managementul mirosurilor la unităţi zootehnice
Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu
Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA)
Studiu recoltare faună
Studiu socio-economic sit Natura 2000
V
Verificare studii
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!