Analiză de impact vizual pentru parcuri eoliene

Analiza de impact vizual pentru parcuri eoliene poate fi realizată în cadrul procedurilor de obţinere a avizului de mediu/ acordului de mediu şi presupune stabilirea zonelor de influenţă vizuală şi a punctelor de vizibilitate, conform metodologiei din domeniu.

De asemenea, în cadrul acestui tip de studiu se determină gradul de sensibilitate a peisajului la schimbări în funcţie de caracteristicile acestuia, vizibilitatea generală a zonei (redată de doi factori majori - topografia terenului şi obstacolele naturale sau antropice) şi se realizează modelări utilizând softuri dedicate (precum WindPro, modulul ZVI - Zones of Visual Influence). În urma acestei analize se pot propune locaţii alternative sau alte măsuri de diminuare a impactului vizual pentru localităţile învecinate sau zonele cu peisaje valoroase.

EPC Consultanţă de mediu aplică metodologii de nivel european în cadrul studiilor de analiză a impactului vizual pentru parcuri eoliene, utilizând echipamente şi soft-uri de ultimă generaţie, care asigură precizia şi calitatea rezultatelor. 

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!