Bilanţ de mediu de nivel II

Bilanţul de mediu de nivel II presupune investigaţii asupra unui amplasament, efectuate pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

Bilanţul de mediu de nivel II  şi Raportul la bilanţul de mediu de nivel II se întocmesc conform Anexei A.3 din Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, fiind solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru un amplasament cu o potenţială poluare a zonei, unde sunt necesare clarificări privind natura şi intensitatea poluării. Pentru întocmirea acestuia sunt necesare investigaţii aprofundate pentru a se realiza o evaluare cantitativă a nivelurilor de poluare din zona analizată.

În procesul de elaborare a Bilanţului de mediu de nivel II se realizează prelevări de probe de sol, probe de apă (atât de suprafaţă cât şi subterane) şi măsurători privind calitatea aerului şi nivelul de zgomot în scopul cuantificării impactului. Pe baza rezultatelor analizelor pentru componentele de mediu se întocmeşte Raportul la bilanţul de mediu de nivel II, alături de concluzii şi recomandări.

EPC Consultanţă de mediu este înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului şi deţine experienţa necesară pentru elaborarea Bilanţurilor de mediu de nivel I şi II.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!