Campanii de consultare şi dezbatere publică

Campaniile de consultare şi dezbatere publică fac parte din etapa procedurală de analiză a calităţii raportului de mediu (procedura SEA), respectiv a calităţii raportului privind impactul asupra mediului (procedura EIA) şi reprezintă o obligaţie a titularului/beneficiarului planului/proiectului supus analizei. Campaniile de consultare pot lua diverse forme, în funcţie de complexitatea planului/proiectului şi de particularităţile zonei de implementare. Aceste campanii se pot concretiza fie sub forma unor comunicate de presă şi sesiuni de informare, urmate de transmiterea online sau în scris a răspunsurilor, fie sub forma unor întâlniri cu reprezentanţii factorilor interesaţi.

Accesul publicului la informaţie este reglementat la nivel European de către Convenţia de la Aarhus privind accesul liber la informaţie, participarea publică la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, iar la nivel naţional, de Legea 86/2000 privind accesul liber la informaţie, participarea  publică la luarea deciziei şi accesul la justiţie care ratifică Convenţia de la Aarhus, O.M. 1182/2002 al Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului  privind aprobarea normelor metodologice pentru colectarea, prelucrarea şi disponibilizarea informaţiei privind mediul, şi H.G. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

EPC oferă sprijin titularului/beneficiarului pentru realizarea şi susţinerea campaniilor de consultare (în cadrul Grupurilor de lucru în cazul procedurii SEA, respectiv Comisiei de analiză tehnică în cazul procedurii EIA) şi a dezbaterilor publice. Acestea servesc la obţinerea de informaţii suplimentare şi consemnarea unor propuneri care pot îmbunătăţi planul/proiectul sau activităţile acestuia, cu efecte favorabile asupra mediului, stau la baza unei mai bune fundamentări a deciziei autorităţii pentru protecţia mediului şi permit obţinerea suportului din partea autorităţilor/instituţiilor direct interesate şi a publicului reprezentat de comunităţile locale din zona de implementare a planului/proiectului respectiv.

EPC Consultanţă de mediu deţine experienţa necesară organizării şi derulării de campanii de consultare şi dezbatere publică, atât pentru planuri şi proiecte la nivel local, cât şi pentru strategii, planuri, programe sau proiecte de nivel regional sau naţional. EPC a organizat numeroase dezbateri publice care au suscitat atenţie deosebită din partea publicului interesat, manifestată prin participarea acestuia în număr mare (peste 100 persoane).

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!