Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor

Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă actul tehnico-juridic, emis de către Administraţia Naţională "Apele Române", Direcţiile de Ape sau Sistemele de Gospodărire a Apelor, ce condiţionează punerea în funcţiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legătură cu apele.

Documentaţia tehnică necesară obţinerii Autorizaţiei de gospodărire a apelor se elaborează conform Ordinului nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Documentaţia tehnică necesară obţinerii Autorizaţiei de gospodărirea apelor conţine:


EPC Consultanţă de mediu are o bogată experienţă în elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii Autorizaţiei de gospodărire a apelor. De asemenea, firma noastră deţine Certificat de atestare eliberat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!