Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărire a Apelor

Avizul de gospodărire a apelor reprezintă un act tehnico-juridic, emis de Administraţia Naţională ,,Apele Române’’ şi unităţile de gospodărire a apelor, ce condiţionează finanţarea şi execuţia obiectivelor noi de investiţie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalaţii ori procese tehnologice existente, precum şi realizarea de lucrări de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele.

Documentaţia tehnică necesară obţinerii Avizului de gospodărire a apelor se elaborează conform Ordinului nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Setul documentaţiei tehnice necesară obţinerii Avizului de gospodărire a apelor va conţine:


Notificarea reprezintă un act de reglementare instituit de Legea nr. 107/1996, eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe ape sau care au legătură cu acestea, pentru aceste tipuri de activităţi nefiind necesară obţinerea Avizului de gospodărire a apelor (Anexa 1a la Ordinul 873/2012), respectiv a Autorizaţiei de gospodărire a apelor (Anexa 1b la Ordinul 873/2012).

EPC Consultanţă de mediu are o bogată experienţă în elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii Avizului de gospodărire a apelor. De asemenea, firma noastră deţine Certificat de atestare eliberat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!