Evaluare de risc

Evaluarea de risc reprezintă o analiză a probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale unui impact asupra mediului.

Evaluarea de risc se realizează conform Anexei 4 din Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, la cererea autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Autoritatea pentru protecţia mediului va solicita titularului de amplasament studiul de evaluare a riscului atunci când s-a constatat că există o poluare semnificativă pe un amplasament. În procesul de elaborare a evaluării de risc se realizează prelevări de probe şi analize suplimentare ale factorilor de mediu. Prelevarea probelor şi analizele de laborator se fac de către o instituţie autorizată în acest sens şi se respectă cerinţele din Anexa 3.1 – Analize minime ce trebuie incluse în investigaţii, în funcţie de istoricul zonei conform Ordinului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu.

Structura studiului de evaluare a riscului prezintă două etape: (1) estimarea riscului prin identificarea pericolelor, mărimea efectelor şi probabilitatea manifestării acestora şi (2) calcularea riscului prin cuatificarea importanţei pericolelor şi a consecinţelor pentru persoanele sau mediul afectat.

EPC Consultanţă de mediu este înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii, având experienţă în elaborarea evaluărilor de risc.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!