Evidenţa gestiunii deşeurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor trebuie menţinută de către toţi agenţii economici care generează în cadrul activităţii lor orice tip de deşeuri, conform Hotărârii nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Conform prevederilor legale, evidenţa gestiunii deşeurilor este solicitată de către autorităţile competente pentru protecţia mediului sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul gestionării deşeurilor.

Absenţa evidenţei gestiunii deşeurilor, înscrierea de date incorecte privind gestiunea deşeurilor, netransmiterea evidenţei sau neutilizarea corectă a codurilor de deşeuri poate conduce la plata unor amenzi substanţiale. 

EPC Consultanţă de mediu oferă sprijin agenţilor economici în realizarea evidenţei gestiunii deşeurilor aferente tipurilor de activităţi specifice desfăşurate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!