Instruire personal Administratori şi Custozi de arii protejate

EPC Consultanţă de mediu oferă servicii de instruire teoretică şi practică a personalului implicat în administrarea şi/ sau custodia ariilor naturale protejate de interes comunitar şi naţional.

Serviciile oferite de noi se concentrează pe întărirea capacităţii personalului administratorilor şi custozilor de arii protejate pentru derularea activităţilor de monitorizare a florei, habitatelor şi faunei, evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor, conceperea şi implementarea proiectelor de conservare a biodiversităţii şi reconstrucţie ecologică.

EPC oferă şi servicii dedicate sprijinirii custozilor / administratorilor de arii protejate în evaluarea calităţii studiilor de mediu ce însoţesc propuneri de dezvoltare în interiorul sau vecinătatea ariilor protejate. Totodată, putem oferii servicii de asistenţă tehnică pentru redactarea aplicaţiilor de finanţare (ex: POIM, Life, EEA Grants, GEF etc) ce privesc managementul ariilor protejate sau derularea unor proiecte de conservare a biodiversităţii, protecţia zonelor de sălbăticie, identificarea şi cartarea coridoarelor ecologice etc.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!