Memoriu de prezentare

Memoriul de prezentare reprezintă documentul pe baza căruia autoritatea de mediu realizează încadrarea în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private.

Notificarea şi Memoriul de prezentare se elaborează conform Ordinului nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private (Anexa 1 – Conţinutul cadru al Notificării şi Anexa 5 – Conţinutul cadru al Memoriului de prezentare).

Memoriul de prezentare conţine informaţii despre caracteristicile amplasamentului propus, caracteristicile proiectului şi ale activităţilor care urmează a fi desfăşurate şi potenţialul impact al proiectului asupra mediului.

EPC elaborează Memorii de prezentare sau poate oferi asistenţă tehnică necesară elaborării corecte de către beneficiar a Memoriului de prezentare. Chiar dacă Memoriul de prezentare nu trebuie neapărat semnat de un expert acreditat, este recomandat ca acesta să fie elaborat de experţi de mediu care să poată furniza informaţile necesar a fi preluate ulterior în actul de reglementare. Memoriul de prezentare trebuie să conţină informaţii suficient de detaliate şi riguroase din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, cu privire la impactul proiectului propus asupra mediului, pe baza cărora autoritatea de mediu să poată lua o decizie corect fundamentată.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!