Memoriu de prezentare evaluare adecvată

Memoriul de prezentare în cadrul procedurii de Evaluare Adecvată se realizează pentru planuri sau proiecte ce pot afecta ariile naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000).

Memoriul de prezentare se realizează conform Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul 19 / 2010. Memoriul trebuie să conţină:

Chiar dacă Memoriul de prezentare nu trebuie neapărat semnat de un expert acreditat, este recomandat ca acesta să fie elaborat de biologi şi ecologi cu experienţă în evaluarea adecvată care să poată furniza informaţiile necesar a fi preluate ulterior în actele de reglementare. Memoriul de prezentare trebuie să conţină informaţii suficient de detaliate şi riguroase din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, cu privire la impactul proiectului propus asupra siturilor Natura 2000, pe baza cărora autoritatea de mediu să poată lua o decizie corect fundamentată.

Memoriile de prezentare elaborate de EPC au stat la baza emiterii unor acte de reglementare pentru planuri şi proiecte de anvergură. Calitatea tehnică a acestor memorii nu diferă de cea cu care tratăm elaborarea studiilor de impact asupra mediului sau a studiilor de evaluare adecvată.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!