Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic

Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic reprezintă un proces care face posibilă, pe baza datelor colectate în teren, interpretarea probabilistică spaţială a modului de împrăştiere a poluanţilor în apă. Modelarea matematică a poluanţilor în mediul acvatic, asociată unor locaţii de referinţă (modelare spaţială), permite estimarea unui număr de parametri caracteristici fenomenului de poluare, cum ar fi: estimarea dimensiunii poluării (mărimea segmentului acvatic afectat), estimarea intensităţii poluării (aprecierea concentraţiei poluanţilor în diverse zone, în funcţie de distanţa faţă de sursă). Evaluarea acestor aspecte este posibilă atât pe scară spaţială cât şi temporală.

Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic se realizează prin rularea unor pachete software care utilizează ca principală sursă de informaţie concentraţiile de poluanţii identificate în corpul de apă, în urma investigaţiilor de teren, precum şi caracteristicile sursei / surselor de poluare propuse sau existente.

Etapele de lucru constau în: identificarea şi caracterizarea surselor de poluanţi acvatici, analiza variaţiilor privind evacuările de poluanţi, modelarea distanţelor de propagare a poluanţilor în apă şi calcularea concentraţiilor acestor poluanţi. Modelarea se poate realiza atât pentru surse punctiforme, cât şi pentru surse difuze. Sursele punctiforme sunt sursele care pot fi localizate geografic şi pot fi reprezentate pe o hartă ca puncte de emisie, ierarhizate în funcţie de concentraţia poluanţilor (hartă GIS). Sursele difuze nu pot fi localizate geografic pe o hartă ca punct, dar pot fi localizate ca arie.

EPC oferă servicii de modelare a dispersiei poluanţilor în apă ca parte a unor servicii mai complexe sau ca servicii independente, atunci când se doreşte de exemplu testarea modului în care o sursă de emisii într-un corp de apă ar putea afecta viaţa acvatică sau zone protejate (captări de apă, arii naturale protejate etc).

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!