Monitorizarea biodiversităţii

Monitorizarea biodiversităţii constituie un serviciu de importanţă majoră pe care echipa EPC Consultanţă de mediu îl oferă clienţilor săi, recomandându-se prin experienţa dobândită în activităţile derulate până în prezent în acest domeniu, cu rezultate la cele mai înalte standarde.

Preocupările crescute din ultimii ani privind protejarea şi conservarea speciilor de faună şi floră şi a habitatelor naturale din România, precum şi alinierea legislaţiei la cerinţele comunitare impun considerarea evaluării permanente a impactului asupra biodiversităţii pentru o gamă largă de proiecte şi activităţi economice.

Monitorizarea biodiversităţii constă în urmărirea în timp a modificărilor în structura şi funcţionarea ecosistemelor, a habitatelor şi/sau populaţiilor unor specii ca urmare a implementării unui plan sau proiect. Evaluarea rezultatelor monitorizării conduce la formularea măsurilor suplimentare adecvate de protecţie a speciilor şi habitatelor acestora. Monitorizarea biodiversităţii reprezintă nu doar o cerinţă legală ci şi o obligaţie de bază a acelor activităţi economice dezvoltate în spiritul responsabilităţii sociale şi de mediu.

Monitorizarea biodiversităţii se poate realiza la nivel local (ex: urmărirea modificărilor apărute în mărimea sau extinderea spaţială a unei populaţii sau a stării ei de conservare), zonal sau regional (urmărirea modificărilor în structura şi funcţionarea biocenozelor). Programele de monitorizare se pot alcătui pe structura cerinţelor actelor de reglementare (Acord de mediu, Aviz de mediu, Autorizaţie de mediu etc) sau pot fi structurate pentru a răspunde unor cerinţe de proiect.

Serviciile oferite de EPC Consultanţă de mediu acoperă toate grupele taxonomice de interes conservativ (habitate, plante, insecte, moluşte, peşti, amfibieni şi reptile, păsări şi mamifere) şi acoperă toată diversitatea cerinţelor de proiect (monitorizări ante-proiect, monitorizări ante-construcţie, monitorizări pe durata construcţiei şi operării, precum şi monitorizări pe termen lung).

EPC poate realiza totodată protocoale şi planuri de monitorizare sau poate verifica / evalua protocoalele, planurile sau rezultatele monitorizărilor realizate de terţi. Consultaţi secţiunea Portofoliu pentru a vă documenta asupra unor proiecte relevante derulate în ultimii ani.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!