Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se elaborează în scopul protecţiei calităţii resurselor de apă. Prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale a resurselor de apă reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor care implică: măsuri de prevenire, mijloace şi construcţii cu rol de apărare şi pregătire pentru intervenţii, acţiuni operative de urmărire a undei de poluare, limitarea răspândirii, colectarea, neutralizarea şi distrugerea poluanţilor şi măsuri pentru restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se elaborează în conformitate cu cerinţele Ordinului nr. 278/1997 pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale face parte integrantă din documentaţia tehnică necesară obţinerii Autorizaţiei de gospodărire a apelor, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Romane” sau unităţile sale teritoriale.

EPC Consultanţă de mediu oferă servicii de elaborare a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, având o experienţă semnificativă ce include obiective din majoritatea spectrului de activităţi economice.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!