Plan de urgenţă internă (Seveso)

Elaborarea Planurilor de urgenţă internă este necesară pentru activităţi cu pericol potenţial de producere a unor evenimente generate de substanţe periculoase în anumite cantităţi. Aceste planuri trebuie să conţină măsurile specifice pentru reducerea riscului asupra sănătăţii angajaţilor, calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale.

Planurile de urgenţă internă se elaborează conform cerinţelor Directivei Seveso III (Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase) şi legislaţiei naţionale (HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase).

Planul identifică riscurile potenţiale specifice activităţii şi amplasamentului analizat şi cuprinde procedurile de răspuns pentru asigurarea: informării oportune a titularilor de activităţi, anagajaţilor, populaţiei şi autorităţilor; pregătirii personalului cu funcţii de decizie, a angajaţilor şi forţelor de intervenţie; intervenţiei de urgenţă pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor; refacerii şi reabilitării factorilor de mediu; reluării în condiţii normale a activităţilor de producţie.

Solicitaţi o ofertă pentru servicii de elaborare a Planului de urgenţă internă utilizând formularul din secţiunea Contact.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!