Planuri de gestionare a deşeurilor

Planurile de gestionare a deşeurilor se elaborează la nivel naţional (Planul naţional de gestionare a deşeurilor – PNGD), regional (Planuri regionale de gestionare a deşeurilor – PRGD) şi judeţean (Planuri judeţene de gestionare a deşeurilor – PJGD), inclusiv al municipiului Bucureşti (Plan de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti – PMGD), pentru îndeplinirea obiectivelor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor. De asemenea la nivel naţional se elaborează şi Strategia naţională de gestionare a deşeurilor.

Planurile de gestionare a deşeurilor includ analiza situaţiei actuale în domeniul gestionării tuturor categoriilor de deşeuri, precum şi măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare şi eliminare, precum şi o evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor Legii 211/2011.

Planurile de gestionare a deşeurilor pot include şi programele de prevenire a generării deşeurilor, măsurile de prevenire a generării deşeurilor necesitând a fi clar identificate.

Echipa EPC are o bogată experienţă în elaborarea Planurilor de gestionare a deşeurilor, în principal la nivel judeţean (PJGD Suceava, PJGD Bacău, PJGD Iaşi, PJGD Galaţi, PJGD Dolj).

EPC a realizat de asemenea evaluări de mediu (parcurgerea procedurii SEA şi elaborarea Raportului de mediu) pentru Planuri de gestionare a deşeurilor.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!