Politica de prevenire a accidentelor majore (Seveso)

Politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM) se elaborează conform cerinţelor Directivei Seveso III (Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase) şi legislaţiei naţionale (HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, cu modificările şi completările ulterioare).

PPAM trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii, principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major, rolul şi responsabilitatea gestionării, precum şi angajamentul față de îmbunătățirea continuă a controlului pericolelor de accidente majore și asigurarea unui nivel ridicat de protecție. Operatorul activităţii trebuie să garanteze că această politică este implementată în mod corespunzător în scopul protejării, la un nivel ridicat, a sanătăţii populaţiei şi mediului, prin mijloace, structuri şi sisteme de management adecvate.

Elaborarea PPAM se realizează, în cazul amplasamentelor noi, înainte de începerea construcţiei sau exploatării, iar în cazul amplasamentelor deja date în folosinţă/exploatare, înainte de o modificare care schimbă cantitatea sau tipul substanţelor periculoase utilizate.

Solicitaţi o ofertă pentru servicii de elaborare a Politicii de prevenire a accidentelor majore utilizând formularul din secţiunea Contact.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!