Raport de mediu

Raportul de mediu se elaborează în cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (ESM) pentru planuri şi programe, procedură necesară obţinerii Avizului de mediu. Pentru Evaluarea Strategică de Mediu se utilizează adesea sintagma „procedura SEA” datorită acronimului consacrat din limba engleză (SEA: Strategic Environmental Assessment).

Raportul de mediu se realizează în conformitate cu Anexa nr. 2 – Conţinutul cadru al raportului de mediu din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Elaborarea Raportului de mediu se realizează în urma derulării întâlnirilor Grupului de lucru SEA unde sunt analizate, de către reprezentanţii instituţiilor interesate, implicaţiile asupra mediului ale planului, programului sau strategiei propuse.

Rolul consultantului de mediu este important nu doar în redactarea Raportului de mediu, ci şi în pregătirea şi conducerea discuţiilor din cadrul Grupurilor de lucru, în pregătirea şi susţinerea dezbaterii publice, în procesul de informare şi consultare a publicului sau în redactarea declaraţiei SEA.

Evaluarea strategică de mediu este un proces participativ care permite integrarea considerentelor de mediu în luarea deciziilor. Pentru a putea fi eficientă, procedura SEA trebuie derulată concomitent cu elaborarea strategiei, a planului sau programului supus evaluării, cu scopul de a permite înglobarea considerentelor Raportului de mediu, înainte de aprobarea şi adoptarea strategiei/planului/programului respectiv.

Echipa EPC Consultanţă de mediu consideră că rolul consultantului de mediu nu se rezumă doar la evaluarea efectelor potenţiale ale planului/programului analizat, ci este şi acela de a propune măsuri concrete de evitare şi reducere a impactului şi de a propune chiar alternative noi, acolo unde este cazul, pentru a asigura evitarea producerii unor efecte nedorite. De asemenea, este necesară elaborarea unui set de indicatori de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului, în vedere identificării, respectiv preîntâmpinării potenţialelor efecte negative asupra componentelor de mediu, permiţând astfel propunerea unor măsuri suplimentare de reducere a impactului asupra mediului sau de remediere a zonelor posibil afectate.

EPC are o bogată experienţă în derularea procedurilor SEA şi elaborarea Rapoartelor de mediu deopotrivă pentru planuri elaborate la nivel local (Plan Urbanistic Zonal - PUZ, Plan Urbanistic General - PUG), la nivel judeţean (Plan de Amenajare al Teritoriului Judeţean - PATJ, Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - PJGD, etc) sau la nivel naţional.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!