Raport de securitate (Seveso)

Raportul de securitate se elaborează pentru obiective cu pericol potenţial de producere a unor accidente majore generate de substanţe periculoase în anumite cantităţi.

Raportul de securitate trebuie să demonstreze că: au fost identificate pericolele de accidente majore şi au fost luate măsurile necesare pentru a preveni astfel de accidente, pentru a se limita la minim consecinţele asupra componentelor de mediu şi sănătăţii populaţiei; au fost incluse măsuri adecvate de siguranţă în proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, unităţilor de stocare, echipamentului şi infrastructurii din interiorul amplasamentului; planul de urgenţă internă a fost elaborat, iar informaţiile necesare pentru elaborarea planului de urgenţă externă au fost furnizate ISU, în vederea luării măsurilor necesare în cazul producerii unui accident major; politica de prevenire a accidentelor majore, precum şi planul de management al securităţii pentru aplicarea acestei politici sunt implementate. De asemenea, Raportul de Securitate asigură informaţiile necesare autorităţilor publice competente la nivel regional şi judeţean şi autorităţilor publice locale responsabile cu planificarea amenajării teritoriului, pentru a permite luarea deciziilor cu privire la amplasarea de noi activităţi sau dezvoltarea ulterioară în jurul amplasamentelor existente.

Raportul de securitate se elaborează conform cerinţelor Directivei Seveso III (Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase) şi legislaţiei naţionale (HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, cu modificările şi completările ulterioare).

Solicitaţi o ofertă pentru servicii de elaborare a Raportului de securitate utilizând formularul din secţiunea Contact.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!