Raport privind impactul asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului reprezintă documentul solicitat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea obţinerii Acordului de mediu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM sau EIA), pentru proiecte cu impact semnificativ asupra mediului incluse în Anexele 1 şi 2 ale HG 445/2009.

Vezi etapele procedurii EIA în secţiunea  Acord de mediu
Vezi schema procedurii EIA în secţiunea Resurse

Acest studiu are ca scop evaluarea impactului asupra mediului generat de noi investiţii (inclusiv modernizarea / retehnologizarea unor activităţi economice existente). Evaluarea constă în identificarea modificărilor pe care proiectul propus le generează asupra mediului, cuantificarea mărimii impactului (a semnificaţiei), analiza măsurilor de evitare şi reducere a impactului propuse în proiect, precum şi identificarea de măsuri suplimentare pentru a asigura un nivel minim al impactului rezidual.

Realizarea unei evaluări privind impactul asupra mediului presupune derularea unei componente importante de activităţi de teren, al căror scop este acela de a colecta date şi informaţii din zona de implementare a proiectului cu privire la biodiversitate, calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol etc), nivelul existent de zgomot, particularităţile mediului social şi cultural, patrimoniu istoric etc. La nivel actual, conform celor mai bune practici europene şi internaţionale, evaluarea impactului este practic imposibilă în absenţa instrumentelor GIS şi a soluţiilor software profesionale cu ajutorul cărora se realizează modelarea matematică şi reprezentarea spaţială corectă a dinamicii poluanţilor în mediu, a modificărilor fizice generate de proiect, precum şi a extinderii spaţio-temporale a diferitelor forme de impact.

O evaluare de impact asupra mediului se poate realiza şi în afara procedurii de obţinere a Acordului de mediu, atunci când titularul proiectului doreşte să testeze în etapa de proiectare diferite alternative de amplasare sau soluţii tehnice de implementare.

Datorită tematicilor diverse abordate în cadrul studiilor de impact, procesul de elaborare necesită o echipă pluridisciplinară din care nu ar trebui să lipsească ingineri, ecologi, biologi şi geografi.

Rapoartele privind impactul asupra mediului se susţin în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică şi a dezbaterilor publice (şedinţe la care participă publicul interesat, reprezentanţi ai ONG-urilor, ai autorităţilor publice locale etc). Mai mult, aceste studii pot face obiectul due diligence-urilor, astfel că experienţa joacă un rol important în etapa de analiză a calităţii raportului.

EPC Consultanţă de mediu este înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului având dreptul de elaborare a Rapoartelor privind Impactul asupra Mediului (RIM).

În cazul în care studiul de impact este necesar pentru obţinerea unei finanţări şi trebuie elaborat conform Equator Principles şi Ghidurilor IFC, vă rugăm vizitaţi pagina Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA).

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!