Regulament de funcţionare - exploatare şi întreţinere

Regulamentul de funcţionare - exploatare şi întreţinere vizează ansamblul de lucrări sau folosinţe de apă şi, dacă este cazul, subansambluri de lucrări, ateliere, secţii, obiective, staţii de epurare, gospodării de apă sau altele asemănătoare, fiind elaborat conform Ordinului 799/2012.  

Regulamentul de funcţionare - exploatare şi întreţinere reprezintă descrierea modului de asigurare a exploatării, funcţionării obiectivelor de gospodărire a apelor, a activităţilor destinate întreţinerii lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalităţile de control tehnic şi mijloacele de intervenţie în caz de incidente, avarii sau accidente la lucrările de gospodărire a apelor.

Conform legislaţiei, acest regulament de funcţionare - exploatare şi întreţinere trebuie să cuprindă: memoriul tehnic, prevederi referitoare la exploatarea lucrărilor, prevederi privind personalul de exploatare, prevederi legate de întreţinere şi reparaţii şi prevederi referitoare la normele sanitare şi de tehnica securităţii.

EPC Consultanţă de mediu poate elabora Regulamentul de funcţionare - exploatare şi întreţinere pentru investiţia dumneavoastră, regulament ce face parte integrantă din documentaţia tehnică necesară obţinerii Autorizaţiei de gospodărire a apelor, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Romane” sau unităţile sale teritoriale.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!