Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei, asupra necesităţii şi oportunităţii realizării acesteia, cuprinzând soluţii funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării.

Studiul de fezabilitate este structurat în două părţi: (1) părţi scrise şi (2) părţi desenate. Părţile scrise includ: date generale despre obiectivul investiţiei, informaţii generale despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului, descrierea investiţiei (atât din punct de vedere general cât şi tehnic), durata de realizare şi etapele acesteia, costurile estimative ale investiţiei, analiza cost-beneficiu, sursele de finanţare ale investiţiei, estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei, principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, avize şi acorduri de principiu. Partea desenată cuprinde o serie de planuri: planul general, planul de amplasare în zonă, alte planuri speciale în funcţie de obiectul studiului de fezabilitate.

EPC Consultanţă de mediu este formată dintr-o echipă pluridisciplinară de experţi biologi, ecologi, ingineri, geografi, şi deţine instrumentele necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru o gamă variată de proiecte.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!