Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu

Studiul privind condiţiile iniţiale de mediu constă în evaluarea sectorială a parametrilor de mediu (biodiversitate, aer, apă, sol), fie anterior implementării lucrărilor aferente unui proiect care pot modifica starea iniţială a mediului, caz în care acest studiu va reprezenta scenariul de referinţă faţă de care se va evalua impactul de mediu, fie ca stadiu iniţial în cazul proiectelor de cartare şi inventariere a biodiversităţii.

În cazul proiectelor care implică lucrări de construcţie sau dezvoltare a infrastructurii de transport, studiul privind condiţiile iniţiale de mediu reprezintă etapa premegătoare necesară studiului de evaluare a impactului asupra mediului sau de monitorizare a efectelor generate de implementarea proiectului respectiv.

Pentru proiectele destinate studiului biodiversităţii (inventariere şi cartare), aceasta reprezintă etapa destinată localizării spaţiale, evaluării numerice sau cantitative, evaluării stării de conservare pentru componentele biodiversităţii vizate şi reprezintă etapa premergătoare necesară studiilor de reconstrucţie ecologică, de repopulare sau procedurilor de elaborare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate.

Realizarea unui studiu privind condiţiile iniţiale de mediu presupune derularea unor activităţi de teren, al căror scop este acela de a colecta date şi informaţii din zona vizată, cu privire la calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol etc), nivelul existent de zgomot, particularităţile mediului social şi cultural, patrimoniu istoric etc.

EPC Consultanţă de mediu este formată dintr-o echipă pluridisciplinară formată din ingineri, ecologi, biologi şi geografi, fiind înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!