Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA)

Studiul privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (en. ESIA - Environmental and Social Impact Assessment) reprezintă o identificare, estimare şi evaluare a impactului potenţial al unui proiect asupra condiţiilor de mediu şi socio-culturale ale zonei în care va fi implementat.

Aceste studii sunt realizate, de regulă, pentru obţinerea unei finanţări şi trebuie elaborate conform standardelor şi ghidurilor internaţionale: ghidurile IFC (en. International Finance Corporation), Equator Principles şi standardele de performanţă ale BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, en. EBRD). Dintre acestea, amintim:

Ghidurile IFC:

Equator Principles:

  • Principiul 4: Sistemul de management de mediu şi social (en. ESMS - Environmental and Social Management System) şi Planul de Acţiune Equator Principles;
  • Principiul 6: Mecanismul de soluţionare al reclamaţiilor;
  • Principiul 9: Monitorizarea şi raportarea independentă.
Standardele de performanţă ale BERD:

Realizarea studiului de evaluare a impactului social şi asupra mediului (ESIA) contribuie la asigurarea faptului că preocupările legate de mediu şi sociale ale comunităţilor locale şi ale altor părţi implicate/interesate sunt luate în considerare pe toată durata de viaţă a unui proiect. Acest studiu poate furniza legături cu alte forme de management social şi de mediu, precum şi o bază pentru comunicarea cu toate instituţiile/autorităţile implicate în procesul decizional.

ESIA reprezintă un instrument important încă din faza de planificare a unui proiect. Această evaluare permite beneficiarului proiectului să cunoască potenţialele impacturi pe care proiectul le poate avea asupra mediului şi comunităţilor locale, putând în acest fel să dezvolte Planuri de management şi monitorizare de mediu şi sociale (en. ESMMP – Environmental and Social Management and Monitoring Plans) pentru a gestiona respectivele impacturi. De asemenea, beneficiarul proiectului poate spori eficacitatea ESIA prin încurajarea părţilor implicate de a utiliza feedback-ul în ceea ce priveşte finalizarea alternativelor proiectului şi măsurilor de prevenire/reducere a impactului, care adresează cel mai bine preocupările şi nevoile zonei de implementare, din punct de vedere social şi de mediu. Prin realizarea unui management proactiv de impact şi consolidarea relaţiilor cu părţile implicate, beneficiarul proiectului poate fi văzut mai probabil ca un cetăţean responsabil, capabil să obţină acordul de mediu şi autorizaţia de construire, şi să asigure construirea şi operarea cu succes a proiectului său.

Conform cerinţelor naţionale şi cerinţelor BERD, principalele etape ale ESIA se referă la:

Planul de management de mediu şi social (en. ESPMMP - Environmental and Social Management and Monitoring Plan) se realizează în cadrul procedurii ESIA, şi include cerinţele, acţiunile şi planul de monitorizare ce trebuie să fie îndeplinite/implementate de către beneficiarul proiectului, cu scopul de a realiza trei ţeluri:

ESMMP prezintă cerinţele pentru realizarea  unui Sistem de management de mediu şi social (en. ESMS - Environmental and Social Management System). ESMS este o parte a ESMMP.

Beneficiarul proiectului va avea responsabilitatea de a îndeplini toate condiţiile de mediu şi sociale, în timpul perioadei de construcţie a proiectului, şi va acţiona ca un organism de coordonare între subcontractanţii săi. ESMS este realizat tocmai pentru a realiza îndeplinirea acestei responsabilităţi şi va include un plan de sănătate, securitate şi protecţia mediului (en. Health, Safety and Environment Plan), cuprinzând următoarele aspecte: scopul acestuia; politica acestuia; un grafic de organizare care va include un manager executiv, un şef şi un inginer; reglementările de siguranţă; responsabilităţile de securitate (procedura de intrare în incinta amplasamentului, restricţii, procedura de ieşire etc.); răspunsuri şi raportări ale accidentelor şi incidentelor; planul de aşezare a amplasamentului cu punctele de repliere; depozitarea şi manipularea materialelor; depozitarea deşeurilor periculoase; planul pentru discuţii de instruire şi echipamente necesare; echipamente de protecţie; prevenirea incendiului; protecţia la cutremure; răspunsul de urgenţă; planul de mentenanţă şi utilizare a vehiculelor şi procedura de găsire a elementelor arheologice.

Planul de acţiune de mediu şi social (en. ESAP - Environmental and Social Action Plan) este un alt document ce trebuie realizat în cadrul procedurii ESIA. Acesta reprezintă un set de instrucţiuni detaliate, stabilite pentru beneficiarul proiectului, în scopul de a se conforma cu standardele legale aplicabile cu privire la problemele de mediu şi sociale. ESAP identifică, de asemenea, cele mai bune practici şi alte măsuri de atenuare care să minimizeze, să reducă sau să elimine anumite efecte neglijabile şi minore. ESAP asigură un control strâns asupra performanţei de mediu şi socio-economice a proiectului şi permite, de asemenea, aplicarea unor acţiuni prompte pentru a remedia orice practici care nu atenuează în mod adecvat impactul real. În cazul în care impactul nu poate fi atenuat, planul prevede măsuri de compensare sau de îmbunătăţire a mediului care să compenseze, acolo unde este posibil, impactul respectiv.
ESAP stabileşte criterii concrete de evaluare a eficacităţii măsurilor care urmează să fie luate pentru a se conforma cu legislaţia naţională şi cu cerinţele politicilor sociale şi de mediu ale instituţiilor financiare internaţionale - BERD şi BEI (Banca Europeană de Investiţii). În acelaşi timp ESAP va permite beneficiarului proiectului să programeze avtivităţile necesare pentru implementarea proiectului şi să ia în considerare investiţile necesare pentru a realiza acest lucru.

SEP (en. Stakeholder Engagement Plan) reprezintă planul de implicare al părţilor interesate în procesul ESIA şi are rolul de a facilita înţelegerea informaţiile şi a gradului de implicare al părţilor interesate în  procesului decizional. De asemenea, acesta conţine şi minutele întâlnirilor grupurilor de lucru.

Echipa EPC Consultanţă de mediu este înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului având dreptul de elaborare a studiilor de mediu şi deţine experienţa necesară pentru elaborarea studiilor privind evaluarea impactului social şi asupra mediului, având numeroase implicări în proceduri de tip EIA/SEA, ce implică participarea în cadrul procesului decizional.

Alte servicii
de care ați putea fi interesat
Solicitați o ofertă
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!