SaveGREEN - protejarea habitatelor cruciale şi a coridoarelor ecologice din Zona Pilot din România Târgu Mureş - Târgu Neamţ

20
Ianuarie 2022
Joi
SaveGREEN - protejarea habitatelor cruciale şi a coridoarelor ecologice din Zona Pilot din România Târgu Mureş - Târgu Neamţ

Zona Pilot Târgu Mureş - Târgu Neamţ se întinde pe trei judeţe (Mureş, Harghita şi Neamţ) şi face legătura între două regiuni istorice majore: Transilvania în zone de vest şi Moldova în zona de est. Cuprinde de asemenea o parte din Carpatii de Est ai României, precum şi zone de podiş în vestul şi estul lanţului muntos.

Istoria lungă de utilizare sustenabilă a resurselor din zonă a rezultat într-un amestec peisagistic cu valoare mare din punct de vedere natural (în special în munţi) şi cultural (în zonele de podiş). Această zonă acţionează ca un coridor ecologic funcţional în interiorul zonei lanţiului Carpatic.

Proiectul SaveGREEN îşi propune o contribuţie semnificativă în ceea ce priveşte conservarea habitatelor cruciale ale zonei şi a conectivităţii sale funcţionale.


Harta zonelor pilot din proiect, Eszter Sebestyén, CEEweb

Provocări în menţinerea conectivităţii pentru fauna sălbatică

Mai mulţi factori pot afecta conectivitatea structurală, ceea ce în consecinţă poate împiedica deplasarea liberă a speciilor: aceştia includ infrastructura de transport, zone construite şi împrejmuite cu garduri, râuri canalizate şi baraje, linii de înaltă tensiune şi zone de habitat degradat.

Intersecţiile dintre infrastructura gri şi cea verde sunt puncte critice prin care infrastructura de transport generează bariere pe care speciile sălbatice trebuie să le depăşească pentru a-şi menţine posiblităţile de deplasare.

În habitate complexe, diferitele specii sălbatice vor profita de orice zone naturale pot găsi pentru a se mişca liber şi in siguranţă. Coloana verde a zonei Văii Mureşului este reprezentată de câteva elemente peisagistice, cum ar fi zone împădurite, zone de tufăriş şi garduri vii, insule de vegetaţie, zone umede şi alte microhabitate cum ar fi iazurile sau zonele cu pietriş.


Peisaj mozaicat din zona pilot Târgu-Mureș – Târgu Neamț © EPC Consultanță de mediu

Infrastructura verde şi conectivitatea funcţională

Abordarea cross sectorială din SaveGREEN oferă oportunitatea unică de a integra acţiuni specifice de management în planuri operaţionale intersectoriale, care să încludă implicarea tuturor stakeholderilor relevanţi.

Acest lucru reprezintă un pas în fată major în realizarea concretă a două concepte (infrastructură verde şi conectivitate funcţională la nivelul peisajului), nu doar de pe teritoriul proiectului ci şi la nivel naţional. Impementarea cu succes poate fi de asemenea utilizată pentru a demonstra cum aceste concepte pot fi integrate în managementul sectorial.

Activităţi de monitorizare în SaveGREEN

Echipa de proiect SaveGREEN monitorizează zonele cheie pentru conectivitate din Zona Pilot Târgu Mureş - Târgu Neamţ care sunt ameninţate de o nouă autostradă aflată în etapa de planificare. Activităţile de monitorizare au început în 2021 şi vor continua pe parcursul anului 2022. Rezultatele acestor activităţi vor reprezenta o bază şi vor contribui la propunerea unor măsuri de reducere a impactului noii autostrăzi asupra siguranţei speciilor sălbatice. Observaţiile preliminare au relevat prezenţa ridicată a speciilor de mamifere mari în zona, cu o multitudine de observaţii de urme de urşi, căprioare şi mistreţi. În mod surprinzător, un lynx solitar a fost de asemenea văzut traversând printr-o zonă de coridor ecologic localizată în vecinătatea unor localităţi.Observaţii preliminare de urs brun în zona propusă pentru construcţia unei autostrăzi © Milvus Group & EPC Consultanţă de mediuUrme de urs observate în zona pilot Târgu Mureş - Târgu Neamţ în 2021 © Milvus Group

Activităţile de teren realizate în proiectul SaveGREEN vor ajuta la obţinerea unei înţelegeri mai amănunţite a presiunilor şi ameninţărilor de la nivelul peisajului, ceea ce va permite ulterior propunerea de măsuri adecvate pentru menţienrea coridoarelor ecologice şi pentru defragmentarea zonelor deja fragmentate.

Proiectul a produs deja un factsheet informativ prin care puteţi afla mai multe lucruri despre zona pilot.


Link articol originial: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7118

Autor articol: Bianca Stefanut, WWF Romania

Contribuţii: Silvia Borlea, EPC

Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!